Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Dietetyki i Bioanalityki

Katedra Dietetyki i Bioanalityki - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. chem. Emilia Fornal
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
emilia.fornal@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6509, +48 81 448 7304

KATEDRA DIETETYKI I BIOANALITYKI

 

1. Zakład Bioanalityki

dr hab. Emilia Fornal, prof. uczelni
(badawczy)

Col. Pathologicum, 1.106

emilia.fornal@umlub.pl

 

081 448 65-09

081 448 73-04
(sekretariat Zakładu Patofizjologii

081 448 65-00)

dr Anna Stachniuk, prof. uczelni
(badawczy)

Col. Pathologicum, 1.103

anna.stachniuk@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

mgr Agata Sumara
(asystent badawczy; doktorantka studia doktoranckie)

Col. Pathologicum, 1.103

agata.sumara@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

mgr Alicja Trzpil (młodszy specjalista badawczo-techniczny)

Col. Pathologicum, 1.103

alicja.trzpil@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

mgr Anna Kozub
(doktorantka)

Col. Pathologicum, 1.103

annakozub@student.umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

lek. Adrian Bartoszek
(doktorant)

Col. Pathologicum,

brak (czytelnia Zakładu Patofizjologii)

adrian.bartoszek@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

dr Joanna Popiołek-Kalisz
(młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 403

joanna.popiolek-kalisz@umlub.pl

81 448 69-03
(sekretariat Zakładu Patofizjologii 081-448-65-00)

mgr Hanna Nikolaichuk (asystent badawczy) urlop naukowy do 28.02.2022

Col. Pathologicum,

brak (czytelnia Zakładu Patofizjologii)

hanna.nikolaichuk@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

mgr Kacper Przykaza (asystent dydaktyczny)

Col. Pathologicum,

brak (czytelnia Zakładu Patofizjologii)

kacper.przykaza@umlub.pl

brak, (sekretariat Zakładu Patofizjologii 081 448-65-00)

      1a. Pracownia Dietetyki Klinicznej

dr Iwona Żarnowska
(asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 406

iwona.zarnowska@umlub.pl

81 448 69-02

mgr Maciej Pokarowski
(młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 405

maciej.pokarowski@umlub.pl

81 448 69-00

mgr Karolina Szczygieł
(asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 405

karolina.szczygiel@umlub.pl

81 448 69-00

mgr Karolina Goral
(asystent dydaktyczny)

Col. Academicum, 405

karolina.goral@umlub.pl

81 448 69-00

2. Zakład Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej

dr n. rol. Krzyszycha Renata
(adiunkt dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

renata.krzyszycha@umlub.pl

81 448 69-04

dr n. farm. Agnieszka Marzec

(adiunkt dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

agnieszka.marzec@umlub.pl

81 448 69-04

dr n. med. Bogdan Szponar

(adiunkt dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

bogdan.szponar@umlub.pl

81 448 69-04

dr n. med. Agnieszka Szalast-Pietrzak (adiunkt dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 11

agnieszka.szalast-pietrzak@umlub.pl

81 448 71-45

 

3. Zakład Żywności i Żywienia

dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. uczelni (badawczo-dydakt.)

Coll. Pharmaceuticum, 13

wojciech.koch@umlub.pl

81 448 71-42

dr n. farm. Lidia Czernicka
(adiunkt badawczo-dydaktyczny)

Coll. Pharmaceuticum, 9

lidia.czernicka@umlub.pl

81 448 71-46

mgr Justyna Zagórska (młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Coll. Pharmaceuticum, 7

justyna.zagorska@umlub.pl

81 448 71-47

mgr Monika Kasprzak  (specjalista techniczny)

Col. Pharmaceuticum, 14

monika.kasprzak@umlub.pl

81 448 71-40

Jadwiga Woźniak – (samodzielny specjalista techniczny)

Coll. Pharmaceuticum, 2

jadwiga.wozniak@umlub.pl

81 448 71-44

dr n. roln. Katarzyna Iłowiecka (młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 10

katarzyna.ilowiecka@umlub.pl

81 448 71-43

dr hab. n. med. Ewa Dudzińska
(adiunkt)
Coll. Pharmaceuticum, 12 ewa.dudzinska@umlub.pl 81 448 71-47

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022