Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Dietetyki i Bioanalityki

Katedra Dietetyki i Bioanalityki - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
kat.diet.bioa@umlub.pl
Telefon
+48 505 257 682

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal
Stanowisko
Profesor
E-mail
emilia.fornal@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6509, +48 81 448 7304

Dla studentów

Terminy konsultacji – semestr zimowy, rok 2022/2023

 

1. Zakład Bioanalityki

dr Joanna Popiołek-Kalisz
(asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 406

Poniedziałek
16:30 – 18:00

mgr Kacper Przykaza (asystent dydaktyczny)

Col. Pathologicum, czytelnia Zakładu Patofizjologii, 1.98

Piątek

10:00 – 11:30

1a. Pracownia Dietetyki Klinicznej

dr hab. Iwona Żarnowska
(asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Academicum, 405

 

mgr Maciej Pokarowski
(młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny

Poniedziałek

15:00 – 16:30

 

mgr Karolina Szczygieł
(asystent badawczo-dydaktyczny)

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny

Piątek

9:30 – 11:00

 

2. Zakład Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej

dr n. rol. Krzyszycha Renata, prof. uczelni (dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

Piątek

10:00 – 11:30

dr n. farm. Agnieszka Marzec

(adiunkt dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

Wtorek

13:00 – 14:30

dr n. med. Bogdan Szponar

(adiunkt dydaktyczny)

Col. Academicum, 404

Wtorek

13:00 – 14:30

dr n. med. Agnieszka Szalast-Pietrzak (asystent dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 11

Czwartek

11:00 – 12:00

3. Zakład Żywności i Żywienia

dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. uczelni (badawczo-dydakt.)

Col. Pharmaceuticum, 13

Czwartek

14:00 – 15:00

dr n. farm. Lidia Czernicka - Boś
(adiunkt badawczo-dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 9

Piątek

11:00 – 12:00

mgr Justyna Zagórska (młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 7

Czwartek

13:00 – 14:00

mgr Katarzyna Iłowiecka (młodszy asystent badawczo-dydaktyczny)

Col. Pharmaceuticum, 8

Środa

10:00 – 12:00

4. Zakład Żywienia Klinicznego

mgr piel. Lidia Bartoszewska (młodszy asystent badawczo- dydaktyczny)

Poradnia Leczenia Żywieniowego SPSK4

Wtorek

13:00 – 14:30

lek. Katarzyna Kłos (asystent dydaktyczny)

Poradnia Leczenia Żywieniowego SPSK4

Piątek

8:00 – 10:00

mgr Karolina Goral
(asystent dydaktyczny)

Uczelniany Gabinet Dietetyczny

Poniedziałek

9:00 – 10:30

mgr Patrycja Mielniczuk (młodszy asystent dydaktyczny)

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny

Środa

11:00 – 12:00

 

9.11.2022

9:00 – 10:00

 

14.1.2022

14:30 – 15:30

mgr Olga Poźniak (młodszy asystent dydaktyczny)

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny

Wtorek

10:00 – 11:30

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2023