Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
zakladfizjoterapii@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5153
Nr pokoju
6

Informacje ogólne

Zakład został powołany w 2014 roku decyzją Senatu Uczelni, z dnia 25.09. Jednostka prowadzi działalność dydaktyczno-naukową.

 

Kierownikiem Zakładu  jest dr hab. n. med. Alicja Wójcik – Załuska. Pracownicy Zakładu zajmują się prowadzeniem dydaktyki w zakresie przedmiotów z fizjoterapii klinicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów Zakład Fizjoterapii Klinicznej realizuje programy zajęć w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 4, umożliwiając praktyczne zdobycie umiejętności pracy z pacjentem. Wieloletnie doświadczenie i wiedza Pracowników Zakładu w Szpitalu, pozwala studentowi na lepsze przygotowanie do samodzielnej aktywności zawodowej.

 

Pracownicy Zakładu pod kierownictwem dr hab. n. med. Alicji Wójcik – Załuskiej  prowadzą prace badawcze nad zadaniem DS dotyczącym wyzwań współczesnej rehabilitacji ludzi w starszym wieku i wpływu wczesnej rehabilitacji ogólnoustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji oddechowej , prowadzonej u pacjentów z stwierdzoną niewydolnością oddechową w Oddziale Intensywnej Terapii.

 

Kierownik Zakładu dr hab.  n. med. Alicja Wójcik – Załuska w styczniu 2015 roku na podstawie Zarządzenia nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie została powołana do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

 

Przy Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej w roku 2020 zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe , którego działalność koordynuje mgr Dorota Staniak.

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023