Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
zakladfizjoterapii@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5153
Nr pokoju
6

Informacje ogólne

Katedra i Zakład Fizjoterapii Klinicznej funkcjonuje w strukturach Uczelni i Wydziału Nauk o Zdrowiu od 2014 roku na podstawie decyzji Senatu Uczelni z dnia 25 września. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska profesor uczelni. Jednostka zajmuje się prowadzeniem działalności dydaktyczno-naukowej, a wysoki poziom kształcenia zapewnia kadra nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu klinicznym. Pracownicy Zakładu prowadzący dydaktykę z obszaru przedmiotów fizjoterapii klinicznej i fizykoterapii, kładą szczególny nacisk na umiejętności praktyczne, niezbędne dla przyszłej samodzielnej aktywności i działalności studentów. W tym celu programy zajęć realizowany jest w bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

 

W Zakładzie są realizowane praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia.
 

Kierownik Zakładu dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska Profesor uczelni w styczniu 2015 roku na podstawie Zarządzenia nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie została powołana do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024