Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Medycyny Sportowej

Zakład Medycyny Sportowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 15 (Hala Widowiskowo-Sportowa)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
department.sports.medicine@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6760
Nr pokoju
227-230

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
piotr.gawda@umlub.pl

Informacje o pracownikach

Prof. dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda

mail: piotr.gawda@umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Piotr-Gawda/

tytuł zawodowy: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

ORCID: 0000-0003-0265-9960

Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W pracy klinicznej i naukowej zajmuje się interdyscyplinarnością rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej i aktywności fizycznej, a główne zainteresowania obejmują: wady postawy, możliwości medycyny regeneracyjnej w medycynie sportowej, możliwości obiektywnej oceny formy sportowej, biomechanika narządu ruchu, psychosomatyczne aspekty dolegliwości narządu ruchu. Prywatnie sportowiec, maratończyk, propagator aktywnego stylu życia i inicjator wielu wydarzeń sportowych.

 

Dr n. o zdr. Magdalena Zawadka, profesor uczelni

mail: magdalena.zawadka@umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Magdalena-Zawadka/

tytuł zawodowy: magister fizjoterapii

ORCID: 0000-0001-6087-017X


Doświadczenie zawodowe:

2019r. - obecnie – Nauczyciel akademicki (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Zakładzie Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2015-2017r. – Fizjoterapeuta w Instytucie Medycyny Wsi (Lublin)

2015-2018r. – Fizjoterapeuta w Przychodni Specjalistycznej "Plus-Medic" (Lublin)

 

Życiorys naukowy:

2020r.- doktor nauk o zdrowiu (tytuł rozprawy: Wybrane parametry biomechaniczne kompleksu lędźwiowo-miednicznego podczas ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych kończyn dolnych),Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2019r. – studia podyplomowe „Analiza danych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2015r. – magister fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2013r. – licencjat fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kursy, szkolenia:

 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych 
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Kinesiology Taping
 • Manipulacje nerwowo-mięśniowe
 • Masaż bańką chińską
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Terapia Manualna: diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Anatomy Trains-structure and function
 • Kurs kwalifikacyjny Terapeuta Zajęciowy

 

Języki:

 • Język angielski-B2/C1
 • Język rosyjski i język hiszpański-B1/B2

 

Obszary zainteresowań: biomechanika narządu ruchu, koordynacja i sterowanie ruchem, prewencja urazów sportowych

 

 

Dr. n. med. Magdalena Sobiech

mail: magdalena.sobiech@umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Magdalena-Sobiech/

tytuł zawodowy: specjalista fizjoterapii

 

W Zakładzie Medycyny Sportowej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Fizjoterapia z takich przedmiotów jak Podstawy fizjoterapii klinicznej w medycynie sportowej oraz Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej. Ponadto jest fizjoterapeutą z 23 letnim doświadczeniem zawodowym pracującym w Klinice Rehabilitacji i Ortopedii. Dzięki pracy na oddziale przekazuje praktyczną wiedzę studentom z klinicznej medycyny sportowej. Jest autorem oraz współautorem wielu prac naukowych i poglądowych związanych m. in. oceną terapii metody kinesiotaping.

 

 

Mgr Agata Czępińska

mail: agata.czepinska@umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Agata-Czepinska/

tytuł zawodowy: magister fizjoterapii

ORCID: 0000-0001-7497-3815

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku pracując w placówkach Medycznych, Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz prowadząc prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii manualnej i terapii tkanek miękkich. Dodatkowo instruktor pływania ze specjalizacją pływanie osób niepełnosprawnych oraz instruktor Nordic Walking. Obecnie rozpoczęła doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W Zakładzie Medycyny Sportowej pracuje na stanowisku młodszego asystenta. Obszar zainteresowań to fizjoterapia ortopedyczna, leczenie dolegliwości bólowych, fizjoterapia pourazowa.

 

 

Mgr Aleksandra Dolina, technik

mail: aleksandra.dolina@umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Aleksandra-Bys/

tytuł zawodowy: magister fizjoterapii

ORCID: 0000-0001-5494-0311

 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Studia ukończyła z oceną celującą, wygrywając konkurs na najlepszą pracę magisterską na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2020/2021. W trakcie studiów stypendystka Ministerstwa Zdrowia, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz licznych wewnętrznych stypendium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Laureatka Nagrody Rektora za działalność na rzecz Uczelni. Uczestniczka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Najlepsi z najlepszych! 4.0" realizując projekt pt. ,,Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe mięśnia czworobocznego a aktywność bioelektryczna mięśni narządu żucia". Współorganizatorka III Lubelskiego Studenckiego Rejsu Profilaktycznego. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych. Tematem jej pracy doktorskiej jest „Określenie zależności pomiędzy poszczególnymi podtypami zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia oraz zmianami napięcia bioelektrycznego mięśni narządu żucia, a wybranymi parametrami równowagi i postawy ciała”. Koordynatorka merytoryczna projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Świadoma aktywność sportowa, czyli jak wytrenować zdrowie”. Skarbniczka Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Jest czynną fizjoterapeutką. Zainteresowania kliniczne obejmują rehabilitację ortopedyczną i urazów sportowych oraz fizjoterapię stomatologiczną. Współautorka licznych prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów monografii naukowej pt. „Sporty ekstremalne: adaptacja do nieznanego”. 

 

 

Mgr Grzegorz Zieliński, MBA

mail: grzegorz.zielinski @umlub.pl

publikacje: https://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Grzegorz-Zielinski/

tytuł zawodowy: magister fizjoterapii

ORCID: 0000-0002-2849-0641

 

Z Zakładem Medycyny Sportowej związany od 2019 roku, aktualnie asystent w grupie badawczej. Działalność naukową rozpoczął w 2016 roku. Fizjoterapeuta, Master of Business Administration ze specjalizacją w zarządzaniu ochroną zdrowia, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Temat rozprawy doktorskiej pt.: ,,Krótkowzroczność a  napięcia bioelektryczne mięśni narządu żucia’’.

Specjalizuje się w badaniach elektromiograficznych. Nagrodzony Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla przez Wydziału Nauk Medycznych, Polskiej Akademii Nauk, za cykl publikacji pt. ,,Aktywność mięśni narządu żucia”.  Aktualnie autor ponad 80 publikacji i doniesień konferencyjnych. Redaktor monografii  naukowej pt. ,,Sporty Ekstremalne. Adaptacja do nieznanego". Recenzent w grupach wydawniczych m.in.:  Springer Nature; Frontiers Media SA; Taylor & Francis Group; Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Przeprowadził ponad 140 recenzji naukowych. Członek  International Association for the Study of Pain (The SIG on Orofacial and Head Pain): Seattle, WA, US, Polish Society of Sports Medicine, Wrocław , PL.

 

 • Wykonawca projektu MNiSW o charakterze koncepcyjnym pt. ,,Najlepsi z najlepszych! 4.0" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedzy Edukacji Rozwoju 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III; Działania 3.3. Projekt pt. ,,Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe mięśnia czworobocznego a aktywność bioelektryczna mięśni narządu żucia".

 

 • Kierownik projektu grantu dla Początkujących Badaczy w ramach działalności statutowej pt. ,,Wpływ akomodacji na układ mięśniowo-szkieletowy’’.
 • Zainteresowania badawcze: medycyna sportowa, fizjoterapia, optometria, krótkowzroczność.

 

Mgr Iwona Staniewska

Zatrudniona na stanowisku specjalisty.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024