Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Medycyny Sportowej

Zakład Medycyny Sportowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 15 (Hala Widowiskowo-Sportowa)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
department.sports.medicine@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6760
Nr pokoju
227-230

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
piotr.gawda@umlub.pl

Informacje ogólne

Z dniem 1.10.2019 r. w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu utworzony został Zakład Medycyny Sportowej pod kierownictwem dr hab. n. o zdr. Piotra Gawdy, profesora uczelni. W skład zespołu wchodzą dr n. med. Magdalena Sobiech, dr n. o zdr. Magdalena Zawadka, mgr Agata Czępińska, mgr Aleksandra Dolina, mgr Iwona Staniewska oraz mgr Grzegorz Zieliński. Aktualnie Zakład Medycyny Sportowej kształci 5 doktorantów.

 

  • Zakład Medycyny Sportowej UM dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym, między innymi elektromiografem powierzchniowym, który służy do uzyskiwania, nagrywania i analizy sygnałów bioelektrycznych. Do badań wykorzystujemy również platformę stabilometryczną, pozwalającą na ocenę kształtowania się równowagi statycznej i postawy ciała. Dzięki wyposażeniu laboratorium w bieżnię oraz cykloergometr rowerowy możemy badać zarówno wydolność tlenową podczas wysiłków submaksymalnych, jak i sposób lokomocji. Z wykorzystaniem urządzenia Opto-Gait (optyczny system rejestrujący parametry czasowo-przestrzenne podczas różnego rodzaju testów skoczności), zespół Zakładu Medycyny Sportowej  bada obiektywne parametry formy sportowca, takie jak moc, siła a także czas reakcji. Inklinometr, dynamometr, algometr czy spirometr pozwalają dokonać kompleksowej oceny zawodnika pod względem zakresów ruchomości stawów, siły mięśni, progu bólowego czy wydolności układu oddechowego.
  • Nie ograniczamy naszych badań jedynie do sportowców wyczynowych. Jako że wciąż rośnie popularność rekreacji ruchowej i sportu amatorskiego, rośnie również potrzeba profesjonalnego opracowania właściwego planu treningowego z uwzględnieniem  indywidualnych parametrów obciążeniowych i regeneracyjnych. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, pracownicy Zakładu Medycyny Sportowej mogą skutecznie opracowywać takie plany treningowe dla osób podejmujących aktywność fizyczną.
  • Efektem naszych badań naukowych w obszarze medycyny sportu i aktywności fizycznej są liczne artykuły i doniesienia naukowe naszego zespołu. W związku z zainteresowaniem tą tematyką mamy możliwości publikowania artykułów w czasopismach z wysokim wskaźnikiem wpływu oraz prezentacji naszych wyników na międzynarodowych kongresach. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczeństwa sportem i związanymi z tym zagrożeniami zdrowotnymi, wydaliśmy również monografię naukową pt. ,,Sporty ekstremalne – adaptacja do nieznanego’’. Monografia stanowi wiodącą pozycję dotyczącą złożoności tematyki sportów ekstremalnych.
  • Oprócz działań naukowych, Zakład prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego na wielu kierunkach, a tematyka zajęć dotyczy urazów w sporcie, analizy chodu, rehabilitacji w medycynie sportowej, żywienia w sporcie, sportu osób z niepełnosprawnościami czy adaptowanej aktywności fizycznej. Widzimy ogromną potrzebę szerzenia wiedzy i popularyzowania sportu osób z niepełnosprawnością wśród społeczności akademickiej i poza nią. W kolejnych latach realizowane będą również zajęcia fakultatywne, pozwalające na rozszerzenie wiedzy studentów o zagadnienia dotyczące między innymi fizjologii wysiłku, problematyki dopingu, orzecznictwa sportowo-lekarskiego oraz specyficznych metod terapeutycznych stosowanych w sporcie zawodowym. Opracowujemy również plany powstania kierunku interprofesjonalnego, łączącego aspekty aktywności fizycznej i dietetyki
  • Dnia 1.10.2019 r. w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu został utworzony Zakład Medycyny Sportowej. Od 16.06.2020 funkcję kierownika Zakładu Medycyny Sportowej pełni dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda profesor uczelni.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024