Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Neurologii, Piel. Neurolog. i Psychiatr.

Zakład Neurologii, Piel. Neurolog. i Psychiatr. - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zaklad.neurologii.pnp@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 77 30
Nr pokoju
205-208

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Piotr Luchowski
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
piotr.luchowski@umlub.pl

Dla studentów

Zakład Neurologii, Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego

Katedry Pielęgniarstw Zachowawczych

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

20-093 Lublin

e-mailzaklad.neurologii.pnp@umlub.pl

telefon +48 81 448 77 30

Nr pokoju  205-208

Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem w celu ustalenia formy spotkania.

Prowadzący

Godziny konsultacji

Miejsce

dr n. med. Piotr Luchowski

Wtorek 9.30 – 11.00

Klinika Neurologii SPSK4,

ul. Jaczewskiego 8

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Turowski

Wtorek 10.00 – 11.30

ul. Chodźki 7

pokój 207

dr n. med. Elżbieta Przychodzka   

(tel: 608-804-654)

Wtorek 10.00 – 11.30

ul. Chodźki 7        

pokój 205

dr n. med. Renata Markiewicz  

(tel: 603 768 528)

Wtorek 10.00 – 11.30

Katedra i Klinika Psychiatrii,

ul. Głuska 1

dr n. med. Dariusz Juchnowicz       

(tel: 606-339-250)

Środa 12.00 – 13.30

Katedra i Klinika Psychiatrii,

ul. Głuska 1

dr n. med. Agnieszka Kowal-Popczak

 

urlop wychowawczy

dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń         

Czwartek 13.00 – 14.30

ul. Chodźki 7

pokój 205

dr n. med. i dr n. o zdr. Maciej Składanowski

Środa 10.00-11.30

Katedra i Klinika Psychiatrii,

ul. Głuska 1

lek. med. Agnieszka Martyniuk-Gęca

 

urlop macierzyński

mgr Alina Pitucha

(tel: 722-144-369)

Wtorek 9.00 – 10.30

Katedra i Klinika Psychiatrii,

ul. Głuska 1

mgr Agnieszka Winiarczyk

Środa 9.00 – 10.30

Klinika Neurologii SPSK4,

ul. Jaczewskiego 8

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022