Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zpod@umlub.pl

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
renata.domzal-drzewicka@umlub.pl

Dla studentów

 

Sekretariat: 

MGR ANNA WASIL - specjalista

p. 213

tel. 81 448-68-10

Coll. Acedemicum

ul. Chodźki 7

DYŻURY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem
w celu ustalenia formy spotkania.

IMIĘ I NAZWISKO

DATA I GODZINA

MIEJSCE

DR RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, profesor uczelni
renata.domzal-drzewicka@umlub.pl
-

p. 213

tel. 81 448-68-10

Coll. Academicum

ul. Chodźki 7

PROF. DR HAB. ANDRZEJ STANISŁAWEK

andrzej.stanislawek@umlub.pl

-

p. 213

tel. 81 448-68-10

Coll. Academicum

ul. Chodźki 7

DR AGATA KRZOS
agata.krzos@umlub.pl

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 214

tel. 81 448-68-15

Coll. Academicum

ul. Chodźki 7

 

DR ZDZISŁAWA SZADOWSKA-SZLACHETKA

zdzislawa.szadowska-szlachetka@umlub.pl

 

 

-

DR MARCIN RZĄCA

marcin.rzaca@umlub.pl

 

-

DR MARTA ŁUCZYK, profesor uczelni

marta.luczyk@umlub.pl

 

-

MGR BOŻENA KRZYSIAK-RYDEL

bozena.krzysiak-rydel@umlub.pl

 

-

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023