Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zpod@umlub.pl

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
renata.domzal-drzewicka@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023