Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zpod@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6810

Kierownik

Imię i nazwisko
dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
renata.domzal-drzewicka@umlub.pl

Dr n. med. RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA

Tytuł zawodowy:

magister pielęgniarstwa

 

Stopień naukowy:

dr n. med.

 

Tytuł profesora:

Profesor UM

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Zależność poziomu magnezu we włosach młodych kobiet od ich zwyczajów żywieniowych”.

 

Specjalizacje:

  • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej, 
  • powierzone obowiązki specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
  • specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

 

Obszary naukowe:

obszar nauk o zdrowiu i nauk medycznych (wiedza pielęgniarska,  opieka nad osobą niesamodzielną, opieka długoterminowa, opieka paliatywna, zdrowie publiczne).

 

Obszary dydaktyczne:

wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu przed i podyplomowym pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych w zakresie:  podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa rodzinnego,  onkologii i pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej, opieki paliatywnej,  geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, zdrowia publicznego, terapia bólu ostrego i przewlekłego.

 

Pozostała edukacja (inne kierunki studiów, studia podyplomowe itp.):

  1. Studia podyplomowe - Zarządzanie i Marketing. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki.
  2. Kurs dla nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody objawowo-termicznej (wielowskaźnikowej). Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
  3. Szereg kursów i szkoleń specjalistycznych.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024