Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zpod@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6810

Kierownik

Imię i nazwisko
dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
renata.domzal-drzewicka@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej (ZPOD) został powołany Zarządzeniem Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającym Zarządzenie nr 140/2020 Rektora Uniwersytety Medycznego w Lublinie z dnia 29 września 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rozpoczął  działalność  dydaktyczno-badawczą 01 października 2021 r. w strukturze Katedry Pielęgniarstw Zachowawczych Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kontynuuje dorobek naukowy i dydaktyczny Zakładu Onkologii, Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którego kierownikiem do 30 września 2021 r. był prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek.

  • W Zakładzie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej pracuje kadra dydaktyczna, posiadająca kompetencje w kształceniu przed i podyplomowym kadr medycznych oraz doświadczenie naukowe i kliniczne

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024