Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81 448 69 10

p.o.Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Witold Zgodziński
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
witold.zgodzinski@umlub.pl
Telefon
+48 81534 9770

Dla studentów

Uwaga!

  • Zaliczenie wykładów z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii" dla studentów II roku studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia odbędzie się 01 lutego 2022 r. o godzinie 17:30 w Auli Centrum Symulacji Medycznej.
  • Zaliczenie wykładów z przedmiotu "Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym : rany przewlekłe i przetoki" dla studentów I roku studiów magisterskich kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godzinie 19:30 w Auli Collegium Anatomicum.
  • Zaliczenie wykładów z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godzinie 18:00 w Auli Collegium Mauis.

Rozkład zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2021-2022

- Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia, przedmiot: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: rany przewlekłe i przetoki.- ćwiczenia, seminaria i wykłady
- Aktualizacja!Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- zajęcia praktyczne, wykłady
- Aktualizacja!Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- ćwiczenia, wykłady
- Uwaga! Zmiany!Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe
- Kierunek: Fizjoterapia II rok jednolite mgr, przedmiot: Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii- zajęcia praktyczne, wykłady

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022