Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zakladchirurgii.wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 69 10

p.o.Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Witold Zgodziński
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
witold.zgodzinski@umlub.pl
Telefon
+48 81534 9770

Dla studentów

Uwaga!

Harmonogramy na semestr letni roku akademickiego 2022/2023:

 

- Kierunek: Położnictwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia -ćwiczenia, wykłady

- Kierunek: Położnictwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia -zajęcia praktyczne, wykłady

- Kierunek: Położnictwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia -praktyki zawodowe

 

- Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- zajęcia praktyczne
- Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe

- Kierunek: Pielęgniarstwo III rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe

- Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia, przedmiot: Endoskopia- ćwiczenia,  wykłady

 

Egzamin z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo odbędzie się w następujących terminach:
29.06.2023 r. CSM

I termin poprawkowy- 12.07.2023 r. CSM

II termin poprawkowy- 06.09.2023 r. CSM)

 

Egzamin z przedmiotu "Chirurgia" dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Położnictwo odbędzie się w następujących terminach:
30.06.2023 r. godz. 11:00 aula CSM

I termin poprawkowy- 10.07.2023 r. godz. 10:00 Collegium Academicum pokój 223 

II termin poprawkowy- 05.09.2023 r. godz. 10:00 Collegium Academicum pokój 223

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023