Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Edukacji Zdrowotnej

Zakład Edukacji Zdrowotnej - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zakladedukacjizdrowotnej@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6720

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
anna.pacian@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6722
Nr pokoju
102

Informacje ogólne

W 1991 roku powołana została Międzywydziałowa Katedra Zdrowia Publicznego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, której kierowaniem do 2006 roku był Profesor Maciej Latalski.  Profesor Maciej Latalski pełnił także funkcję Rektora Akademii Medycznej przez dwie kadencje (1999-2005). Od 1.10.2006 roku funkcję Kierownika Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pełniła Profesor Teresa Kulik. Profesor Teresa Kulik pełniła również funkcję Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu przez dwie kadencje (2005-20212). Katedra Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu funkcjonowała do końca września 2021 roku. Natomiast w związku ze zmianą struktury Wydziału Nauk o Zdrowiu od 1 października 2021 powołano Zakład Edukacji Zdrowotnej. Kierownikiem Zakładu Edukacji Zdrowotnej jest
Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, Profesor Uczelni. Zakład Edukacji Zdrowotnej jest w strukturze Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa, którą kieruje Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, Profesor Uczelni. W Zakładzie Edukacji Zdrowotnej zatrudnionych jest 7 pracowników tj. profesor zwyczajny, profesor uczelni, adiunkci, asystent oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024