Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Promocji Zdrowia

Zakład Promocji Zdrowia - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zakladpromocjizdrowia@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Anna Bednarek
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
anna.bednarek@umlub.pl

Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021 roku w Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa od 01.10.2021 roku został utworzony Zakład Promocji Zdrowia (Departament of Health Promotion).

 

Praca Zespołu koncentruje się na zagadnieniach współczesnych koncepcji promocji zdrowia w systemie opieki zdrowotnej oraz podstawach wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym pedagogiki, dydaktyki i prawa medycznego. Misją Zespołu jest kształtowanie u studentów potrzeby permanentnego uczenia się i dbania o integralny rozwój osobowy.

W wyniku prac Zespołu zmodyfikowano i wdrożono nową dokumentację dydaktyczną, mającą zastosowanie w realizacji przedmiotów z zakresu nauk społecznych oraz promocji zdrowia. W 2023 roku została wydana przez PZWL w Warszawie pierwsza monografia wieloautorska pt. „Wybrane zagadnienia z prawa medycznego i polityki zdrowotnej dla studentów kierunków medycznych”, opracowana przez pracowników Zakładu i Katedry, stanowiąca ważną pozycję bibliograficzną w nauczaniu studentów kierunków medycznych i uczestników specjalizacji.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024