Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Neurologii

Katedra i Klinika Neurologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81724 4541
+48 81724 4720
Fax
48817 2445

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Stanowisko
Profesor
E-mail
konrad.rejdak@umlub.pl

Informacje ogólne

Zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) są prowadzone ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami Oddziału Stomatologii. Odbywają się także wykłady i ćwiczenia w języku angielskim ze studentami pochodzącymi z zagranicy. Ponadto Katedra i Klinika Neurologii prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy rezydentów specjalizujących się w neurologii, medycynie rodzinnej oraz  w zakresie innych specjalności.

Wysoki poziom kształcenia gwarantuje kadra nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu klinicznym oraz dydaktycznym. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności, ważne dla przyszłej działalności klinicznej studentów.
Ćwiczenia mają charakter interaktywny obejmujący prezentację przypadku klinicznego z pełną dokumentacją badań dodatkowych. Oczekuje się czynnego udziału studenta w pracy dydaktycznej.

Ponadto, w ramach Katedry i Kliniki Neurologii działa koło naukowe, z możliwością prezentacji wyników badań na forum krajowym i międzynarodowym.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024