Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej

Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
agnieszka.bien@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej został powołany w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr LXVIII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zarządzenia Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021r.

Jednostka prowadzi badania naukowe związane z wieloaspektowością  opieki położniczej, położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej oraz realizuje proces kształcenia studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku położnictwo.

 

Profil SKN na facebooku:

https://facebook.com/profile.php?id=100064322243861

 

Profil SKN na instagramie:

https://instagram.com/skn.poloznictwo.umlub/

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024