Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie

Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081

p.o.Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6842

Dla studentów

Kadra

Konsultacje

Kierownik:         

Dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, prof. uczelni

grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl

 

 • Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej
 • Drugi stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia
 • Specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepień noworodków – program dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – program dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

 

wtorek

11:00-13:00

pok. 112

 

Dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. uczelni

mariola.kicia@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Kurs specjalistyczny Szczepienia BCG oraz ocena odczynu tuberkulinowego
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept  dla pielęgniarek i położnych

 

poniedziałek

I, II tydzień m-ca 9:00-12:00
III, IV tydzień m-ca 11:30-14:30

pok. 118

 

Dr n. o zdr. Justyna Krysa, prof. uczelni

justynakrysa@umlub.pl 

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

 

poniedziałek

I, II tydzień m-ca 11.00-14.00
III, IV tydzień m-ca 9:00-12:00

pok. 118

 

Dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni

agnieszka.skurzak@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Kurs specjalistyczny Wybrane aspekty opieki nad noworodkiem
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

 

wtorek

I I, II tydzień m-ca 11:00-14:00
III, IV tydzień m-ca 9:00-12:00

pok. 118

 

Dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni

dominika.stobnicka@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

 

czwartek

I, II tydzień m-ca 11:00-14:00
III, IV tydzień m-ca 9:00-12:00

pok. 118

 

Dr n. o zdr. Marta Zarajczyk, prof. uczelni

marta.zarajczyk@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

 

wtorek

I, II tydzień m-ca 9:00-12:00
III, IV tydzień m-ca 11:00-14:00

pok. 118

 

Dr n. o zdr. Mariola Mróz

mariola.mroz@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne
 • Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 

 

wtorek

I, II tydzień m-ca 9:30-11:30
III, IV tydzień m-ca 11:00-13:00

pok. 111

 

Mgr poł. Katarzyna Dziaduszek

katarzyna.dziaduszek@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran

 

piątek

14:45 – 16:45

pok. 118

 

Mgr poł. Anna Kossowska

annakossowska@umlub.pl

 

 • Kurs specjalistyczny z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

 

zwolnienie lekarskie

pok. 111

 

Mgr poł. Agnieszka Marcewicz

agnieszka.marcewicz@umlub.pl

 

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran

 

środa

I, II tydzień m-ca 9:30-11:30
III, IV tydzień m-ca 11:00-13:00

pok. 111

 

Mgr Barbara Bartnik

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego         
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo- oddechowej
 • Kurs w zakresie szczepienia BCG oraz ocena odczynu tuberkulinowego

 

piątek

14:45 – 16:45

pok. 111

 

Mgr Margaretta Długoszewska

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran

wtorek

15:30 – 17:30

pok. 111

 

Mgr Hanna Drozdowicz

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran – dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

               

środa

14:45 – 16:45

pok. 111

 

Mgr Elżbieta Łyczak

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
 • Kurs specjalistyczny  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran

czwartek

15:15 – 17:15

pok. 111

 

Mgr Katarzyna Panasiewicz

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept - program dla pielęgniarek i położnych

 

wtorek

15:30 – 17:30

pok. 111

 

Mgr Grażyna Stochmal

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka - program dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży- KTG
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran
 • Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji

piątek

14:45 – 16:45

pok. 111

 

Mgr Agnieszka Szczepanowska

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego
 • Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacji zapisu EKG
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

środa

14:45 – 16:45

pok. 111

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023