Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej

Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
katedra.zop@umlub.pl

p.o.Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
beata.dobrowolska@umlub.pl

Informacje ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021 roku powstała Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej (Chair of Integreted Nursing Care) w skład, której wchodzą:

  1. Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie (Department of Holistic Care and Nursing Management)
  2. Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (Department of Paediatrics and Paediatric Nursing)
  3. Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego (Departament of Family and Geriatric Nursing)

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024