Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zarzadzaniewpielegniarstwie@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6820
Fax
+48 81 448 6821

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
beata.dobrowolska@umlub.pl

From Cure to Care – Erasmus +, KA 220 project

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu (Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie) został Associated/Supporting Partner w projekcie „From Cure to Care” (FCTC) – finansowanym w ramach programu Erasmus+, KA 220.

 

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji w programie kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy oraz innych przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej i społecznej, w zakresie kształtowania kompetencji zawodowych odnoszących się do potrzeb religijnych i duchowych pacjenta podczas hospitalizacji. Projekt powstał jako odpowiedź na skutki pandemii COVID-19.  

 

Konsorcjum projektu składa się z pięciu partnerów:

 

W pracach projektowych biorą także udział zaproszeni partnerzy wspomagający, w tym m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Projekt trwa 24 miesięcy (2021-2023).  W pracach projektu uczestniczy dr hab. n o zdr. Beata Dobrowolska, prof. uczelni.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024