Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zprig@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6825

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
barbara.slusarska@umlub.pl

dr hab. Barbara Ślusarska, Prof UM.

Zdjęcie dr hab. Barbary Ślusarskiej

 

Imię i nazwisko

Barbara Ślusarska

Tytuł zawodowy

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzine pielęgniarstwa rodzinnego

Stopień naukowy

Dr hab. n. zdr.; dr n. med., mgr pielęgniarstwa

e-mail

barbara.slusarska@umlub.pl

Nr ORCID

ORCID: 0000-0003-0101-9216

Inne linki do profili naukowych
w bazach  np. researchgate, Google Scholar, Scopus, Researcher ID

Doświadczenie zawodowe

Od 1990 roku i nadal Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Aktualnie Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego WNoZ UM w Lublinie

 

Doświadczenie zawodowe poza Uniwersytetem Medycznym w Lublinie:

 • Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony Chełm – pielęgniarska odcinkowa (1984-1986)
 • Oddział Kardiologii, Pulmonologii, Hematologii SPSK-4 Lublin - Asystent ds. jakości opieki pielęgniarskiej (1990-1998)
 • Wyższa Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Swiętokrzyskim – nauczyciel akademicki
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (Nr 41476/16)
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo opieki długoterminowej (Nr 506/K/2013)
 • Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept (Nr 213/2016)
 • Kurs specjalistyczny szczepień ochronnych (Nr 97/2019)
 • Opieka pielęgniarska w systemie Primary Nursing, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Colegium Medicum UJ w Krakowie (16.04.1996)
 • Opieka pielęgniarska metodą procesu pielęgnowania, Hvidovre Hospitalw Kopenhadze (21. 08.1996)
 • Kurs w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia, Instytut Kardiologii w Warszawie (18.10.1996)
 • Kurs badań fizykalnych pielęgniarstwie „Advanced Physical Assessment –Philadelphia”(Nr 35/2000), Zakopane 16.06.2000
 • Io Specjalizacja w zakresie Medycyny Społecznej (1993r)
 • IIo - Specjalizacja w zakresie Organizacji Ochrony Zdrowia (2001r)

Studia  podyplomowe:

 • Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (Nr 4529/2010)Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Lublin, 22.02.2010

Życiorys naukowy

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ  w Krakowie (2014)

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (1998)

Magister pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarski Akademia Medyczna w Lublinie, studia stacjonarne (1990)

 

Zrealizowane i realizowane projekty badawcze:

 • 2022-2024  Projekt finansowany z środków własnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS.519) pt.: „Kompetencje zdrowotne pacjentów POZ i ogólna ocena stanu zdrowia – pośrednicząca rola sytuacji rodzinnej według Family Apgar: badania przekrojowe”
  Funkcja w projekcie: Kierownik zespołu badawczego
 • 2019 – 2021 Projekt finansowany z środków własnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS.519) pt.: „Psychospołeczne i klasyczne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród dorosłych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej”
  Funkcja w projekcie: Kierownik zespołu badawczego
 • 2016 – 2018 Projekt finansowany z środków własnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (DS. 519) pt.: „Formy pomocy oraz zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjentów z miażdżyca uogólnioną w środowisku domowym oraz ocena stylu życia i wybranych parametrów biochemicznych związanych z ryzykiem miażdżycy w grupie osób dorosłych”
  Funkcja w projekcie: Kierownik zespołu badawczego
 • od 2021 –Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi” nr wniosku 0062/2020 pt.: „Wspomaganie kształcenia w cukrzycy typu I u młodzieży – aplikacja mobilna T1DCoach”, kwota dofinansowania 2 352 044,12 zł
  Funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego
 • 2015-2017- – Programu Promocji Zdrowia Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Powiecie Janowskim „Weź sobie zdrowie do serca” wdrażanym  w ramach konkursu PL 13 1/2014 ogłoszonego przez Ministra Zdrowia jako Operatora Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa, kwota dofinansowania 2 786 478, 0 zł.
  Funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego

Obszary zainteresowań dydaktycznych

Obecne zatrudniony na etacie badawczym od 2021 roku.

Wcześniej prowadzone zajęcia z przedmiotów: Podstawowa opieka zdrowotna, Promocja zdrowia, Poradnictwo w pielęgniarstwie, Koordynowana opieka zdrowotna, Formy wsparcia w pielęgniarstwie,

Obszary zainteresowań naukowych

 • zachowania zdrowotne i jakość życia oraz czynniki je determinującew grupie młodych dorosłych oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi
 • profilaktyka pierwotna i wtórna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • wpływ wybranych czynników na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego
 • zadania pielegniarki POZ i wybrane uwarunkowania realizacji zadań zawodowych w opiece środowiskowej
 • aplikacje mobilne w opiece pielęgniarskieji połózniczej
 • aplikacje mobilne wykorzystywane w edukacji zdrowotnej pacjentów z cukrzycą

 

Najważniejsze publikacje

Publikacje w BG UM w Lublinie: bpp.umlub.pl/bpp/autor/Barbara-Slusarska/

 

 1. Ślusarska B, Nowicki GJ, Niedorys-Karczmarczyk B, Chrzan-Rodak A. Prevalence of depression and anxiety in nurses during the first eleven months of the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 1154. 
 2. Prus R, Appelhans O, Logash M, Pokotylo P, Nowicki GJ, Ślusarska B. A Histological and morphometric assessment of the adult and juvenile rat livers after mild traumatic brain injury. Cells 2021, 10, 1121.
 3. Nowicki GJ, Ślusarska B, Prystupa A, Blicharska E, Adamczuk A, Czernecki T, Jankowski KJ. Assessment of concentrations of heavy metals in postmyocardial infarction patients and patients free from cardiovascular event. Cardiol Res Pract. 2021, 9546358.
 4. Nowicki GJ, Ślusarska B, Naylor K, Prystupa A, Rudnicka-Drożak E, Halyuk U, Pokotylo P. The relationship between the metabolic syndrome and the place of residence in the local community on the example of the JanówLubelski District in Eastern Poland: a population-based study. Diabetes Metab Syndr Obes. 2021, 14, 2041-2056.  
 5. Deluga A, Dobrowolska B, Jurek K, Ślusarska B, Nowicki G, Palese A. Nurses' spiritual attitudes and involvement-validation of the Polish version of the Spiritual Attitude and Involvement List. PLoS One 2020, 15(9), e0239068. 
 6. Nowicki GJ, Ślusarska B, Tucholska K, Naylor K, Chrzan-Rodak A, Niedorys B. The severity of traumatic stress associated with covid-19 pandemic, perception of support, sense of security, and sense of meaning in life among nurses: research protocol and preliminary results from Poland. Int J Environ Res Public Health. 2020, 17(18), 6491. 
 7. ŚLUSARSKA B, BARTOSZEK A, KOCKA K, DELUGA A, CHRZAN-RODAK A, NOWICKI G. Quality of life predictors in informal caregivers of seniors with a functional performance deficit - an example of home care in Poland. Clin. Interv. Aging. 2019 vol. 14 s. 889-903, bibliogr. poz. 74.
 8. ŚLUSARSKA B, NOWICKI G, PIASECKA H, ZARZYCKA D, MAZUR A, SARAN T, BEDNAREK A. Validation of the Polish language version of the Patient Health Questionnaire-9 in a population of adults aged 35-64. Ann. Agric. Environ. Med. [online] 2019 vol. 26 nr 3 s. 420-424, bibliogr, [przeglądany 28 listopada 2018].
  Dostępny w aaem.pl
 9. Nowicki GJ, Ślusarska B, Prystupa A, Polak M, Czubaj-Kowal M, Rudnicka-Drożak E. Oxidative/antioxidative status in patients after myocardial infarction and in those without cardiovascular event depending on anthropometric factors defining body weight. Int J Environ Res Public Health. 2019, 16(21), 4077.
 10. Nowicki GJ, Ślusarska B, Bartoszek A, Kocka K, Deluga A, Kachaniuk H, Łuczyk M. Moderation and mediation analysis of the relationship between total protein concentration and the risk of depressive disorders in older adults with function dependence in home care. Nutrients 2018, 10(10), 1374. 
 11. Nowicki GJ, Ślusarska B, Piasecka H, Bartoszek A, Kocka K, Deluga A. The Status of Cardiovascular Health in Rural and Urban Areas of JanówLubelski District in Eastern Poland: A Population-Based Study. Int J Environ Res Public Health 2018, 15(11), 2388.

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Ministra Zdrowia  za osiągnięcia dydaktyczne za współautorstwo innowacyjnych podreczników akademickich „Podstawy Pielęgniarstwa”, Warszawa 2018

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024