Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zprig@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6825

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
barbara.slusarska@umlub.pl

Informacje ogólne

aktualizacja z marca 2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021 roku Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego  został przekształcony  od 01.10.2021 roku w Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego (Departament of Family and Geriatric Nursing).

 

Krótka historia powstania i rozwoju Zakładu

Historia powstania Zakładu sięga roku 1972, kiedy to powołano Zakład Pielęgniarstwa Społecznego z Pracownią Psychologii. Kolejne lata przynosiły szereg istotnych zmian organizacyjnych i personalnych.

 

Znacząca zmiana profilu pracy naukowej i dydaktycznej nastąpiła pod kierownictwem prof. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Tematyka zainteresowań prac zespołu skupiała się na specyfice pracy pielęgniarki środowiskowej i jej współpracy z rodziną oraz procesie pielęgnowania realizowanego przez pielęgniarkę środowiskowo/rodzinną z uwzględnieniem diagnozy rodzinnej. Wynikiem prac zespołu Zakładu było m.in. opracowanie pielęgniarskiej dokumentacji- Karty Środowiskowej Rodziny.

 

Dnia 17.12.2003 r. przekształcono Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego w Katedrę Środowiskowej Opieki Zdrowotnej oraz powołano Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego.

 

Na mocy Uchwały Senatu UM z  dnia 19.05.2010 roku Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego zostaje przekształcony w Pracownię Pielęgniarstwa Środowiskowego, której kierownikiem jest dr Hanna Kachaniuk. W tym czasie zespół poszerza tematykę prac naukowo-badawczych o opiekę pielęgniarską sprawowaną nad człowiekiem w wieku geriatrycznym. Wynikiem podjętych prac jest m. in.współudział zespołu Pracowni w projekcie: Ocena przydatności kwestionariusza CANE w analizie potrzeb opiekuńczych osób starszych- możliwość optymalizacji opieki i jej kosztów.

 

W 2015 roku na mocy Zarządzenia Rektora Pracownię  przekształcono w Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego. Kierownikiem Zakładu zostaje dr hab. Barbara Ślusarska. Prace zespołu skupiają się na problemach występujących w opiece rodzinnej  i środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W wyniku prac zespołu zostaje zmodyfikowana dokumentacja, mająca zastosowanie w opiece nad rodziną - zostaje opracowana  Karta Zindywidualizowanej Opieki Pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania, uwzględniająca ciągłość sprawowanej opieki oraz dostosowanie jej do uwarunkowań kulturowych i stanu zdrowia rodziny. Zostaje również opracowany podręcznik Pielęgniarstwo Rodzinne i Opieka Środowiskowa, stanowiący pozycję bibliograficzną wykorzystywaną w nauczaniu studentów i uczestników specjalizacji.

 

W październiku  2021 roku Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego zmienia nazwę i zostaje przekształcony w Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego.

 

Historia struktury Katedr i Zakładów wraz z wykazem kierowników – układ chronologiczny

 

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany strukturalne i kadrowe względem kierowników Katedry / Zakładów / Pracowni:

 

Struktura organizacyjna

Okres czasu

Kierownik jednostki

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego z Pracownią Psychologii

1972 - 1979

 Dr Barbara Dobrowolska

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

1979-1980

Dr Anna Sendecka

1980-1981

Dr Marianna Święcka

1981-1984

Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

1984-1998

Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym

1998-2001

Dr Marianna Charzyńska-Gula

2001-2003

Dr Hanna Kachaniuk

Struktura organizacyjna

Okres czasu

Kierownik Katedry

Zakłady w ramach Katedry

Okres czasu

Kierownik Zakładu

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej 

2004-2012

Prof. Andrzej Stanisławek

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

2004-2012

Prof. Andrzej Stanisławek

Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego

2004-2010

Dr Hanna Kachaniuk

Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego

2010-2012

Dr Hanna Kachaniuk

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

2012-2021

Prof. Andrzej Stanisławek

Zakład Onkologii

2012-2021

Prof. Andrzej Stanisławek

Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego

2012-2014

Dr Hanna Kachaniuk

 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego

2015 -2016

Dr hab. Barbara Ślusarska

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

2016-2021

Prof. Barbara Ślusarska

Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej

01.10.2021

Prof. Beata Dobrowlska

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinego i Geraitrycznego

01.10.2021

Prof. Barbara Ślusarska

Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

01.10.2021

Prof. Danuta Zarzycka

Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

01.10.2021

Prof. Beata Dobrowolska

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024