Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Nefrologii

Katedra i Klinika Nefrologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
sekretariat.nefrologia@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4539
Fax
+48 81724 4537

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Stanowisko
Profesor
E-mail
wojciech.zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4537

Informacje ogólne

1 stycznia 1971 roku w ramach reorganizacji powołano, jako jeden z pierwszych w Polsce, Instytut Chorób Wewnętrznych, w skład którego weszło 6 Klinik. Z II Kliniki Chorób Wewnętrznych stworzono Kliniki: Hematologii, Gastroenterologii oraz Nefrologii. Na stanowisku p.o. Kierownika powołano adiunkt Lidię Perlińską-Schnaider. Pozostały skład zespołu nowo powstałej Kliniki Nefrologii: dr Anna Gutka, dr Lucyna Janicka, dr Andrzej Książek, lek med. Janina Paszkowska, lek med. Anna Żbikowska, lek med. Gabriela Sokołowska, lek med. Hanna Marczyńska. Zorganizowano Ośrodek Hemodializ, który dysponował początkowo 2, a następnie 4 aparatami „sztucznych nerek” produkcji NRD. Od 1976 roku Kliniką kierował dr hab. Zbylut Twardowski, który jako pierwszy w Polsce, wprowadził leczenie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO). Na zaproszenie Prof. Nolpha w 1981 roku prof. Z. Twardowski wyjechał do USA do ośrodka akademickiego w Missouri. W związku z powyższym władze uczelni powołały na stanowisku Kierownika Kliniki doc. dr hab. Andrzeja Książka, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prof. A. Książka dokonano rozbudowy Ośrodka Hemodializ i Dializ Otrzewnowych, co pozwoliło na zwiększenie liczby osób dializowanych. W 2002 roku uchwałą Senatu AM w Lublinie z laboratorium przyklinicznego Kliniki Nefrologii utworzono Pracownie Analizy DNA i Diagnostyki Molekularnej, którą kieruje Prof. dr hab. Monika Buraczyńska.

 

 

Zdobyte nagrody i wyróżnienia:

  1. Doktoraty Honoris Causa dla Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Książka: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniły Halickiego we Lwowie (2010 rok) i Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tbilisi (2011 rok).
  2. Odznaczenia: International Kidney Foundation i Medical University of Messina dla Prof. dr hab. Andrzeja Książka oraz Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Prof. dr hab. Wojciecha Załuski

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024