Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej - logo
Ulica
al. Racławickie 23 (I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-049
E-mail
endokrynologia.ginekologiczna@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Lechosław Putowski
Stanowisko
Profesor
E-mail
lechoslaw.putowski@umlub.pl
Telefon
+48 26118 3286

Informacje ogólne

Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej w obecnym kształcie funkcjonuje jako jednostka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na bazie klinicznej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Wiodącym celem jednostki jest działalność naukowo-dydaktyczna oraz realizacja zadań klinicznych skupiających się na pomocy pacjentom z zaburzeniami układu endokrynologicznego, które skutkują zaburzeniami czynności układu płciowego.

Od 2012 roku Klinika uzyskała prawo do prowadzenia obowiązkowego stażu specjalizacyjnego w zakresie Endokrynologii Ginekologicznej.

Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej prowadzi współpracę wewnątrzuczelnianą i międzyuczelnianą z Katedrą i Zakładem Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024