Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
kllar@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4518
Fax
+48 81724 4517

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
Stanowisko
Profesor
E-mail
janusz.klatka@umlub.pl

Informacje ogólne

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wykonujemy około 1400 zabiegów operacyjnych rocznie. W Klinice wykonywany jest pełen zakres zabiegów laryngologicznych oraz szeroka gama zabiegów rekonstrukcyjnych tkanek twardych i miękkich. Klinika dysponuje 28 łóżkami i 2 salami operacyjnymi.

 

Historia
Klinika Otolaryngologii w Lublinie została powołana w listopadzie 1944 r. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był dr Józef Świtek, który tytuł doktora wszechnauk lekarskich otrzymał w 1936 r. w Wilnie, a specjalizował sie w Klinice Laryngologicznej w Wilnie pod kierownictwem prof. Jana Szmurły. W styczniu 1949 r. na kierownika Katedry i Kliniki powołany został Benedykt Dylewski, który pełnił tę funkcje aż do roku 1965. W tym czasie Klinika mieściła się przy ul. Staszica 18. Od 1965 r. do 1998 roku kierownikiem Kliniki był prof. Bolesław Semczuk, także wieloletni Rektor i Dziekan Wydziału Lekarskiego. Od roku 1998 r. do 2010 funkcję kierownika Kliniki pełnił prof. Wiesław Gołąbek. W chwili obecnej kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. Janusz Klatka.


Profil leczniczy

 1. Wykonujemy pełny zakres leczenia operacyjnego nowotworów złośliwych jamy ustnej, gardła środkowego i dolnego, nosa, zatok przynosowych i oczodołu; pełny zakres leczenia operacyjnego nowotworów ślinianki przyusznej i przestrzeni przygardłowej, łącznie z przeszczepami nerwu twarzowego; rekonstrukcję ubytków tkanek za pomocą płatów skórnych, skórno-mieśniowych i wolnych płatów z mikrozespoleniem naczyń. Od 2011r. wykonujemy również rekonstrukcje ubytków kostnych z użyciem płatów kostno – skórnych z mikrozespoleniem naczyń.
 2. W Klinice wykonujemy szeroką gamę operacji otochirurgicznych:
  1. Leczenie otosklerozy za pomocą lasera CO2.
  2. Pełen zakres operacji uszu w przewlekłym zapaleniu uszu (operacje zamknięte, otwarte, ossykuloplastyki).
  3. Leczenie nowotworów kości skroniowej oraz zaawansowanych zmian przewlekłych z zastosowaniem techniki petrosektomii.
  4. W leczeniu operacyjnym wybranych rodzajów głuchoty stosujemy implanty słuchowe (ślimakowe, hybrydowe, zakotwiczone w kości).
 3. Zajmujemy się również leczeniem zwężeń tchawicy przy zastosowaniu techniki resekcji odcinkowej oraz z użyciem lasera CO2.
 4. Wykonujemy zabiegi endoskopowe w obrębie gruczołów ślinowych (zwężenia przewodów, kamica).

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024