Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekcja Rozliczania i Analiz

Sekcja Rozliczania i Analiz - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
ksztalcenie@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Magdalena Kacprzyk
Stanowisko
Kierownik Sekcji
E-mail
magdalena.kacprzyk@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5056
Nr pokoju
30

Informacje ogólne

Do głównych zadań Sekcji Rozliczania i Analiz należy rozliczanie dydaktyki jako:

- pensum nauczycieli akademickich,

- zajęć dydaktycznych realizowanych przez doktorantów,

- godzin ponadwymiarowych

- godzin zleconych w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych,

a także sporządzanie symulacji, analiz i zestawień związanych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi oraz prognozowaną ich realizacją.

 

Zasady ustalania pensum, warunki jego obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, określa Regulamin Pracy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zasady rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym godzin ponadwymiarowych oraz wysokość stawek należnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe określa Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Pracownicy Sekcji Rozliczania i Analiz
mgr Magdalena Kacprzyk

Kierownik Sekcji

pok. 44 magdalena.kacprzyk@umlub.pl
81 448-5056

mgr Emilia Bożek

Referent pok. 30 emilia.bozek@umlub.pl
81 448-5377
mgr Agnieszka Parol Młodszy Specjalista pok. 44 agnieszka.parol@umlub.pl
81 448-5059
mgr Anna Sieradz Specjalista pok. 44 anna.sieradz@umlub.pl
81 448-5058
mgr inż. Renata Woś-Zarajczyk Specjalista pok. 30 renata.wos-zarajczyk@umlub.pl
81 448-5055

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023