Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Reumatolgii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Katedra i Klinika Reumatolgii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81724 4790
Fax
+48 81724 4515

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Stanowisko
Profesor
E-mail
maria.majdan@umlub.pl

Informacje ogólne

 

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma swoją lokalizację w obrębie Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie na ul. Jaczewskiego 8. W Klinice prowadzona jest działalność usługowa z ukierunkowaniem przede wszystkim na diagnozowanie i leczenie poważnych chorób reumatycznych oraz działalność naukowa i dydaktyczna.

 

Kliniką od 2003 roku kieruje prof. dr hab. Maria Majdan – specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii.

 

 

Osiągnięciem Kliniki jest wypracowanie sobie opinii wiodącego w kraju Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Reumatycznych. W celu postawienia rozpoznania oraz ustalenia leczenia do Kliniki kierowani są chorzy z wielu ośrodków w kraju. Dużym osiągnięciem jest wypracowanie systemu kompleksowego leczenia chorych na zapalne choroby stawów (w tym leczenie lekami biologicznymi) i układowe choroby tkanki łącznej (szczególnie tocznia rumieniowatego układowego, zespołu antyfosfolipidowego i układowych zapaleń naczyń).

 

W ciągu ostatnich 15 lat 15 osób w Klinice uzyskało tytuł doktora nauk medycznych, a dwie osoby doktora habilitowanego. Kilkanaście osób zrealizowało specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych i 16 osób w dziedzinie reumatologii. Dużym osiągnięciem Kliniki jest współpraca w badaniach wieloośrodkowych grup Quest-RA i EUSTAR, które zaowocowały wspólnymi publikacjami w prestiżowych czasopismach reumatologicznych takich jak: „Arthritis&Rheumatism”, „Arthritis Care Research”, „Annals Rheum Dis”, „Scandinavian J Rheum”, „Clin Rheum”, „J Rheumatology”. Współpracujemy również z wieloma ośrodkami reumatologicznymi w kraju.

 

Katedra Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej uczestniczy w realizacji pilotażowego projektu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)” finansowanego z Funduszy Europejskich (Wiedza Edukacja Rozwój).

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.12.2020 r.

Opiekun  merytoryczny projektu: Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Dofinansowanie projektu z UE: 1 956 077, 22 zł

 

Pracownicy Kliniki prowadzą wykłady na kursach doskonalących dla lekarzy pt. „Diagnostyka zapaleń stawów” realizowanych w ramach Projektu „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Opiekun  merytoryczny projektu: Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Dofinansowanie projektu z UE: 642 326,62 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024