Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6350
Nr pokoju
263

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Stanowisko
Profesor
E-mail
andrzej.stepulak@umlub.pl

Informacje ogólne

Pracownicy Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej prowadzą zajęcia z biochemii dla studentów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego, zarówno polsko jak i anglojęzycznych. Prowadzone są zajęcia dla studentów z Wydziału Pielęgniarstwa oraz zajęcia z biochemii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Politechniki Lubelskiej. Pracownicy Katedry uczestniczą w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą, należą do krajowych Towarzystw Naukowych takich jak:

  1. Polskie Towarzystwo Biochemiczne.
  2. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne.
  3. Polskie Towarzystwo Biologii Komórki.
  4. Polskie Towarzystwo Genetyczne.

 

Katedra współpracuje naukowo z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzimy także współpracę z Katedrami, Klinikami i Zakładami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

W Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe. Studenci należący do Koła Naukowego biorą udział w licznych zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych w naszej Uczelni, a także w innych Uczelniach w kraju i za granicą. Studenckie prace naukowe wielokrotnie zdobywały I miejsca w sesjach prac teoretycznych na Konferencjach Uczelnianych.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023