Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Psychologii

Zakład Psychologii - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
marzena.samardakiewicz@umlub.pl

Informacje ogólne

Jednostka powstała na mocy uchwały J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w dniu 1 października 2011 roku pod nazwą Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, pod kierunkiem Prof. dr hab. n. o zdrowiu Marty Makary-Studzińskiej. W styczniu 2013 roku na mocy uchwały J.M. Rektora UM przekształcono Samodzielną Pracownię Zdrowia Psychicznego w Zakład Psychologii Stosowanej.

 

Od 20 lutego 2017 roku Jednostką kieruje dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, psycholog kliniczny II stopnia, psychoonkolog dziecięcy, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (www.ptpo.org.pl) , Przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Aktualnie w Zakładzie zatrudnionych jest trzech asystentów, dodatkowo 4 osoby realizują studia doktoranckie.


Od 2011 roku przy Zakładzie Psychologii Stosowanej funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe, które skupia studentów różnych kierunków, w tym wielu z kierunku lekarskiego. Opiekunem Koła od 2017 r. jest dr Joanna Milanowska. Główny obszar zainteresowań koła skupia się wokół szerokiego spektrum zagadnień, m.in.: komunikacja interpersonalna w medycynie, psychoonkologia, psychodietetyka, psychodiabetologia, psycho-neuro-immunologia, jakość życia osób przewlekle chorych somatycznie oraz osób chorych psychicznie, zdrowie psychiczne i fizyczne w rozumieniu interdyscyplinarnym, psychologiczne i prawne aspekty medycyny estetycznej, zachowania zdrowotne wybranych grup społecznych np. studentów, zdrowie kobiety w aspekcie psychologii prokreacji, ginekologii i położnictwa, psychologia różnic płciowych.

 

 

Organizacja sympozjum, konferencji naukowych:

ROK 2012

  • 14.09.2012 – Międzynarodowe Sympozjum pt. „Zdrowie Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego”, organizatorzy: Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego UM, Katedra Pedagogiki Porównawczej KUL, Stowarzyszenie Współpraca Polska-Wschód.
  • 26.04.2012 – Spotkanie Studenckich Kół Naukowych. organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Badań nad Jakością Życia przy Samodzielnej Pracowni Zdrowia Psychicznego UM w Lublinie, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

ROK 2013

  • 06.06.2013 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Akcja promująca zdrowie w środowisku akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Studenckie Koło Badań nad Jakością Życia UM w Lublinie.

ROK 2014

  • 12.05.2014 – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Styl życia młodych osób”, organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie, Zakład Psychologii Społecznej UMCS w Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych UM w Poznaniu oraz Studenckie Koło Badań nad Jakością Życia UM w Lublinie.

ROK 2015

  • 21.05.2015 – Ogólnopolska Konferencja „Styl życia”; organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej wraz ze studenckim Kołem Naukowym Badań Nad Jakością Życia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

ROK 2016

  • 28.01.2016 – Ogólnopolska Konferencja „Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych”; organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej wraz ze studenckim Kołem Naukowym Badań Nad Jakością Życia.

ROK 2017

ROK 2018

  •  20-21 kwietnia 2018  - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGÓW DZIECIĘCYCH, Warszawa; organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie oraz Fundacja Spełnionych Marzeń z Warszawy.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024