Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego

Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zaklad.neurologii.pn@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 77 30
Nr pokoju
205-208

Kierownik

Imię i nazwisko
dr n. med. Piotr Luchowski
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
piotr.luchowski@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6333
Nr pokoju
110

Dla studentów

Konsultacje dla studentów

Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego

Katedry Pielęgniarstw Zachowawczych

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

20-093 Lublin

e-mailzaklad.neurologii.pn@umlub.pl

telefon +48 81 448 77 30

Nr pokoju  205-208

Studenci proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem w celu ustalenia formy spotkania.

Prowadzący

Godziny konsultacji

Miejsce

dr n. med. Piotr Luchowski

Wtorek  9.30 – 11.00

Klinika Neurologii SPSK4, ul. Jaczewskiego 8

dr n. med. Elżbieta Przychodzka – prof. uczelni

Środa 14.30 – 16.00

ul. Chodźki 7, pokój 205

dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń         

Czwartek 14.30 – 16.00

ul. Chodźki 7, pokój 205

dr n. med. Agnieszka Martyniuk-Gęca

 

urlop macierzyński

mgr Agnieszka Winiarczyk

Środa 14.30 – 16.00

Klinika Neurologii SPSK4, ul. Jaczewskiego 8

dr n. o zdr. Tomasz Zdanowicz

Poniedziałek 12.00 – 13.30

ul. Chodźki 7, pokój 205

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024