Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego

Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zaklad.neurologii.pn@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 77 30
Nr pokoju
205-208

Kierownik

Imię i nazwisko
dr n. med. Piotr Luchowski
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
piotr.luchowski@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6333
Nr pokoju
110

Działalność dydaktyczna

Cele kształcenia

 1. Przygotowanie studenta do rozumienia, interpretowania wiedzy z zakresu neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego dotyczącej przyczyn, objawów i zasad postępowania w wybranych chorobach neurologicznych oraz urazach układu nerwowego w celu sprawowania opieki nad tymi chorymi.
 2. Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w schorzeniach układu nerwowego.
 3. Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej, specjalistycznej opieki i edukacji nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym chorobami degeneracyjnymi.
 4. Uzyskanie przez studenta wiedzy oraz umiejętności z zakresu opieki okołoporodowej nad pacjentką ze schorzeniami neurologicznymi/przewlekłymi
 5. Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki ratownika medycznego nad pacjentem z dysfunkcją układu nerwowego 

 

Realizowane zajęcia

 1. dr n. med. Piotr Luchowski – Neurologia – wykłady, ćwiczenia, praktyka śródroczna - kierunek Ratownictwo medyczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – wykłady, ćwiczenia – kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego – wykłady, ćwiczenia – kierunek Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne i  niestacjonarne, Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym-opieka okołoporodowa - wykłady, ćwiczenia, seminaria, kierunek Położnictwo drugiego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne, seminaria, ćwiczenia, scenariusz udarowy – przedmiot neurologia – Wydział Lekarski
 2. dr n. med. Agnieszka Martynik-Gęca - Neurologia – wykłady, ćwiczenia, praktyka śródroczna - kierunek Ratownictwo medyczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – wykłady, ćwiczenia – kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego – wykłady, ćwiczenia – kierunek Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne i  niestacjonarne, Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym-opieka okołoporodowa - wykłady, ćwiczenia, seminaria, kierunek Położnictwo drugiego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne
 3. dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne –zajęcia praktyczne– kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego –ćwiczenia
 4. dr n. med. Elżbieta Przychodzka - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – wykłady, zajęcia praktyczne – kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego – wykłady, ćwiczenia, seminaria – kierunek Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne
 1. mgr Agnieszka Winiarczyk - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne –zajęcia praktyczne– kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego –ćwiczenia
 2. dr n. o zdr. Tomasz Zdanowicz Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – wykłady, zajęcia praktyczne – kierunek Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: zaburzenia układu nerwowego – seminaria, ćwiczenia – kierunek Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne i  niestacjonarne

Działalność dydaktyczna w ramach kształcenia podyplomowego

Organizacja kursów i szkoleń:

 1. Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego – kurs CMKP
 2. Szkoła praktycznej neurologii udaru mózgu
 3. Wiosenne warsztaty udarowe – standardy postępowania pielęgniarskiego we wczesnej fazie udaru mózgu

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia podyplomowego w zakresie opieki neurologicznej oraz neurotraumatologicznej w ramach specjalizacji chirurgicznej, internistycznej, rodzinnej, specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej oraz w zakresie tematycznych kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych

Działalność naukowa

Realizacja projektu badawczego „Ocena wybranych parametrów klinicznych oraz biochemicznych wpływających na  brak skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z migotaniem przedsionków”.

Działalność usługowa

Działalność kliniczna:

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w SPSK 4 w Lublinie:
 

 • dr. n. med. Agnieszka Martyniuk-Gęca, mgr Agnieszka Winiarczyk, dr n. med. Piotr Luchowski – Klinika Neurologii
 • dr n. o zdr. Elżbieta Bartoń – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
 • dr n. o zdr. Tomasz Zdanowicz – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Współpraca ze szpitalami:

 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Baza publikacji

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024