Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia Umiejętności Klinicznych

Pracownia Umiejętności Klinicznych - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
puk@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6800

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Wiesław Fidecki
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
wieslaw.fidecki@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023