Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia Umiejętności Klinicznych

Pracownia Umiejętności Klinicznych - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
puk@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6800

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Wiesław Fidecki
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
wieslaw.fidecki@umlub.pl

Informacje ogólne

Pracownia Umiejętności Klinicznych jest nową Jednostką – utworzoną z dniem 01.10.2022 r. w strukturze Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa Zgodnie z Zarządzeniem nr 136/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 września 2022 roku na podstawie Uchwały Nr 182/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenie opinii w przedmiocie zmian w strukturze jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024