Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Rektor

Rektor - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
biuro.rektora@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5010
+48 81448 5015
Fax
+48 81448 5011
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Stanowisko
Profesor
E-mail
wojciech.zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4537

O Rektorze

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2001 roku, zaś tytuł profesora – w roku 2005. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistą w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 roku w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta. Rok później podjął pracę w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 1999-2003 był kierownikiem Ośrodka Dializoterapii SP ZOZ w Lubartowie, w latach 2003-2018 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, był także kierownikiem medycznym Stacji Gambro Health Care potem Diaverum Polska w Lubartowie oraz Lublinie. Od roku 2019 jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2005-2012 był Prodziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie. W roku 2012 został wybrany na stanowisko Dziekana tego wydziału. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje – do 2020 roku.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska był kilkukrotnym stypendystą w zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w Niemczech i USA, gdzie pracował również jako profesor wizytujący oraz wykładowca. Był wielokrotnym kierownikiem i wykonawcą grantów oraz projektów naukowych Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki, a także koordynatorem programów naukowych realizowanych we współpracy z Fresenius Medical Care, Bod Homburg, Niemcy.

 

Rezultaty prowadzonych badań prezentował na kongresach i konferencjach naukowych w kraju i na świecie, m.in. na kongresie Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Renal Research Institute, Amerykańskiego Towarzystwa Sztucznych Narządów, Niemieckiego Towarzystwa Nefrologicznego.

 

Jest autorem i współautorem 170 pełnych publikacji naukowych, w tym ponad 50 w wiodących czasopismach nefrologicznych. Sumaryczny Impact Factor opublikowanych prac wynosi 128.055, KBN-2234.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska jest promotorem 9 ukończonych przewodów doktorskich oraz wielu prac magisterskich, recenzentem licznych przewodów habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii.

 

W latach 2004-2009 prof. dr hab. Wojciech Załuska był Konsultantem Województwa Lubelskiego w dziedzinie hipertensjologii. Od roku 2009 jest Konsultantem Województwa Lubelskiego w dziedzinie nefrologii. Jest członkiem American Society of Nephrology, European Dialysis and Transplantation Association, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych takich czasopism, jak Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze oraz Poradnik Lekarza Domowego, a także recenzentem prac w renomowanych czasopismach: Nephrology Dialysis and Transplantatiom, Clinical Nephrology, Biomaterials Journal, Haematologica Journal, American Society of Internal Artificial Organs Journal oraz International Journal of Cardiology. Zasiada w radzie nadzorczej Gulf Medical University, Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest przewodniczącym i członkiem Międzynarodowej Komisji Wydziałowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ds. Akredytacji. Realizacji akredytacji. Pełni rolę eksperta w zakresie edukacji medycznej, jest członkiem zespołu wydziałowego w dziedzinie wprowadzania do programu zajęć podstaw symulacji medycznej, a także członkiem Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz nagrodą zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin. W 2016 roku został Ambasadorem Województwa Lubelskiego.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024