Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej

Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zwir@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6170
+48 81 448 6171

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
malgorzata.polz-dacewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6172
Nr pokoju
352 a

Informacje ogólne

Pierwsza Pracownia Wirusologii została zorganizowana przez prof. dr hab. Leona Jabłońskiego w ówczesnej Katedrze Mikrobiologii i mieściła się w budynku dawnego Collegium Maius przy ulicy Lubartowskiej 85.

W 1977 roku w związku ze zmianami organizacyjnymi na bazie tej pracowni powstał Zakład, a następnie Katedra i Zakład Epidemiologii.

W 1992 roku, dzięki przychylności ówczesnych Władz Uczelni, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz (wówczas docent w Katedrze Epidemiologii) zorganizowała od podstaw Pracownię Diagnostyki Chorób Wirusowych.

Pracownia ta w 1999 roku, Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, uzyskała samodzielność organizacyjną i zmieniła nazwę na Samodzielną Pracownię Wirusologii.

W 2000 roku Samodzielna Pracownia Wirusologii została przekształcona w Zakład Wirusologii, z siedzibą w budynku Collegium Universum przy ulicy Chodźki 1. W wyniku postępowania konkursowego pierwszym kierownikiem została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz.

W związku z wybuchem epidemii COVID-19, w kwietniu 2020 roku ówczesne Władze Uczelni powołały laboratorium przy Zakładzie Wirusologii, które odegrało bardzo ważną rolę w diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Laboratorium SARS zostało zlokalizowane przy ulicy Chodźki 8. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Zakładu Wirusologii w Zakład Wirusologii z Laboratorium SARS.

Za zgodą JM Rektora, w sierpniu 2021 roku, do Laboratorium SARS została przeniesiona również cała diagnostyka wirusologiczna, jaka była wykonywana w jednostce od 1992 roku.

W kwietniu 2023 roku JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska podjął decyzję o zmianie nazwy z Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS na Zakład Wirusologii z Pracownią Diagnostyki Wirusologicznej.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024