Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Klinika Ortopedii i Traumatologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
ortop@spsk4.lublin.pl
Telefon
+48 81724 4510
Fax
+48 81724 4511
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
krzysztof.gaweda@umlub.pl

Informacje ogólne

Klinika Ortopedii powstała w 1954 roku. Początkowo Oddział Dorosłych mieścił się w Okręgowym Szpitalu Wojskowym, a Dziecięcy w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym. Kierownikiem Kliniki został docent Stanisław Piątkowski, który był wychowankiem profesora Wiktora Degi z poznańskiej Kliniki Ortopedii. Razem z nim przybył z Poznania Józef Kamiński – późniejszy Kierownik Kliniki Ortopedii w Białymstoku. Wkrótce dołączyli Józef Kozak – późniejszy Kierownik Kliniki, Ignacy Wosko – Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej, Andrzej Skwarcz – Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Krzysztof Modrzewski – kolejny Kierownik Kliniki, Edward Warda – profesor, ordynator Pododdziału Ortopedii Onkologicznej, Tomasz Karski – późniejszy Kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej.


Za początek działalności Kliniki przyjmuje się dzień 8 grudnia 1954 roku. W tym dniu docent Piątkowski wykonał pierwszą operację – korekcję stopy końsko-szpotawej.


W 1964 roku Oddział Dorosłych Kliniki przenosi się do nowego Szpitala Klinicznego nr 4. W 1970 roku Oddział Dziecięcy zostaje przemianowany na samodzielną Klinikę Ortopedii Dziecięcej.


Wraz z rozwojem naukowym powstają liczne pracownie. Pierwszą była zwierzętarnia, w której wykonywano liczne badania na szczurach. W 1964 roku po przeniesieniu się do SPSK-4 powstaje pracownia histopatologiczna, którą do tej pory kieruje profesor Edward Warda, mający również specjalizację z patomorfologii. Kolejnymi pracowniami były: fotograficzna oraz dokumentacji medycznej, w której gromadzi się informacje o rozpoznaniach, sposobach i przebiegu leczenia wszystkich pacjentów w oparciu o francuską kwalifikację R. Meary.


Początkowo w Oddziale Dziecięcym przeważały dzieci z zadawnionymi zwichnięciami stawów biodrowych, stóp końsko-szpotawych oraz ofiary epidemii poliomyelitis.


W Oddziale Dorosłych w pierwszym dziesięcioleciu hospitalizowano chorych, którzy wymagali korekcji zniekształceń pourazowych i pozapalnych. W miarę upływu czasu profil działalności leczniczej Kliniki zmieniał się. Klinika wchodzi w skład Wojewódzkiego Centrum Urazowego i pełni stały ostry dyżur. Blisko połowę hospitalizowanych chorych stanowią osoby z urazami narządu ruchu. Liczną grupą są pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi dużych stanów zniekształcenia stóp oraz cierpiący z powodu nowotworów.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021