Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - logo
Ulica
ul. Langiewicza 6a (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-032
E-mail
med.rodz@umlub.pl
Telefon
+48 81 524 7835

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Tomasz Zaborowski
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
tomasz.zaborowski@umlub.pl

Działalność naukowa

Ocena czynników warunkujących ryzyko występowania i przebieg chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. Szeroki zakres zagadnień, z którymi spotyka się lekarz rodzinny (profilaktyka, badania przesiewowe itp.), z uwzględnieniem aktualnych trendów w medycynie. Pracownicy Zakładu są organizatorami i biorą czynny udział w licznych kongresach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Ponadto przedmiotem badań pracowników Katedry będą zagadnienia z  zakresu geriatrii i gerontologii. W szczególności ocena populacji osób w wieku starczym pod kątem obecności czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, przewlekłej choroby nerek i cukrzycy. Badania obejmą również ocenę jakości życia w grupie osób powyżej 65 roku życia oraz częstości występowania zjawiska polipragmazji w tej populacji.

Działalność usługowa

Działalność medyczno-usługowa Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej realizowana jest w Poradni Lekarza Rodzinnego i Poradni Diabetologicznej działającej w SPSK Nr 1.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024