Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81724 4154
Fax
+48 81724 4800

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Tomasz Jargiełło
Stanowisko
Profesor
E-mail
tomasz.jargiello@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii powstał w 1972 roku. Był pierwszą tego typu jednostką leczniczą utworzoną w Europie. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem do 1995 roku był Prof. dr hab. Marian Klamut. Wiele metod radiologii zabiegowej po raz pierwszy w Polsce zostało tutaj wdrożonych, należą do nich: embolizacja w pourazowych uszkodzeniach naczyń, embolizacje w leczeniu chorób nowotworowych, mięśniaków macicy i żylaków powrózka nasiennego, embolizacje malformacji naczyniowych mózgu, leczenie tętniaków aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów, udrożnianie tętnic szyjnych z zastosowaniem neuroprotekcji, leczenie niedrożności jajowodów drogą przez maciczną.

 

Radiologia zabiegowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin zabiegowych. Jej postęp jest warunkowany doskonaleniem metod obrazowania i rozwojem urządzeń pozwalających na przezskórne przeprowadzanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych.

 

Największą grupę wśród metod radiologii zabiegowej stanowią zabiegi przeznaczyniowe. Do najpowszechniej stosowanych metod należy embolizacja. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, wad naczyniowych (tętniaków, przetok tętniczo-żylnych, naczyniaków zarówno położonych obwodowo jak i wewnątrzczaszkowo) i pourazowych uszkodzeń naczyń.

 

Ostatnie dziesięciolecie to przede wszystkim rozwój angioplastyki, która wraz z wprowadzaniem protez wewnątrznaczyniowych stentów stała się najczęściej wykonywanym zabiegiem w pracowniach radiologii interwencyjnej. Angioplastyka i protezowanie wewnątrznaczyniowe znajdują zastosowanie w leczeniu zwężeń i niedrożności naczyń o różnej etiologii, a także tętniaków aorty brzusznej i piersiowej.

 

Inną grupę zabiegów przeznaczyniowych stanowi farmakoterapia celowana. Najczęściej wykonywana jest tromboliza celowana i podawanie cytostatyków bezpośrednio do naczyń zaopatrujących nowotwór.

Do przeznaczyniowych zabiegów należy też wprowadzanie filtrów do żyły głównej jako zabezpieczenie przed zatorowością płucną, a także usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego.

 

Techniki i metody używane w zabiegach przeznaczyniowych znalazły również zastosowanie w leczeniu zwężeń w: przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, przewodach żółciowych, drogach moczowych i jajowodach.

 

Osobną grupę stanowią przezskórne drenaże mające na celu opróżnianie przestrzeni płynowych (krwiaki, ropnie, torbiele).

 

Zabiegi, którymi posługuje się radiologia zabiegowa mogą być samodzielnym i ostatecznym postępowaniem leczniczym, stanowić przygotowanie do leczenia chirurgicznego lub być jego uzupełnieniem.

 

W skład Zakładu wchodzą:

  1. 2 pracownie rezonansu magnetycznego wyposażone w aparaty 1,5 T.
  2. 3 pracownie angiograficzne (jedna z nich z dwupłaszczyznowym angiografem).
  3. 2 pracownie usg dopplerowskie.

 

Rocznie w Zakładzie wykonywanych jest około:

  1. 1500 badan angiograficznych.
  2. 1000 zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.
  3. 8000 badań MR.
  4. 3000 badań USG.
     

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2022