Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

Zdjęcie prof. dr hab. Jarogniewa Łuszczki prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

Prodziekani Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

prof. dr hab. Adam Nogalski

dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, prof. UM

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. UM

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020