Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

Zdjęcie prof. dr hab. Jarogniewa Łuszczki prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

Prodziekani Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

prof. dr hab. Adam Nogalski

dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, prof. Uczelni

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. Uczelni

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021