Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Karty zgłoszeń kandydatów

 

 


 

 

Dla kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 

Kandydaci składają:

 

W przypadku wątpliwości, czy i kiedy kandydat składał uprzednio oświadczenie lustracyjne, istnieje możliwość sprawdzenia tego faktu w wyszukiwarce zamieszczonej na stornie IPN: 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024