Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Listy kandydatów do Senatu

KOMUNIKAT NR 19 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(dokument dostępny cyfrowo)

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o zgłoszonych kandydatach do Senatu UM w Lublinie na kadencję 2024-2028 w poszczególnych obwodach:

 

Obwód nr 1 - Wydział Lekarski

załącznik nr 1 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 2 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 2 - Wydział Lekarsko – Dentystyczny

załącznik nr 3 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 4 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 3 - Wydział Farmaceutyczny 

załącznik nr 5 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 6 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 4 - Wydział Nauk o Zdrowiu

załącznik nr 7 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 8 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 5 - Wydział Nauk Medycznych

załącznik nr 9 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 10 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 6 - Wydział Biomedyczny

załącznik nr 11 - lista kandydatów w grupie profesor i profesor uczelni;

załącznik nr 12 - lista kandydatów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy*;

 

Obwód nr 7 - dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

załącznik nr 13 -  lista kandydatów w grupie pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

 
*Doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta i pozostali nauczyciele akademiccy wybierają wspólnie swoich przedstawicieli do Senatu UM w Lublinie (§ 55 Statutu UM).

 

Lublin, dnia 6 maja 2024 r.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024