Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skład UKW

Na podstawie § 24 pkt 32 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 marca 2023 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

 

 
Przewodniczący

prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki

 
Zastępca Przewodniczącego

mgr Michał Jałocha

 

Sekretarz

mgr Beata Jarocka-Maron

 
Członkowie:

prof. dr hab. Ewelina Grywalska – Wydział Biomedyczny;

prof. dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska – Wydział Lekarski;

prof. dr hab. Agata Paneth – Wydział Farmaceutyczny;

prof. dr hab. Tomasz Plech – Wydział Nauk o Zdrowiu;

dr hab. Ewa Dudzińska, prof. Uczelni – Wydział Biomedyczny;

dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, prof. Uczelni – Wydział Nauk Medycznych;

dr hab. Anna Steć, prof. Uczelni – Wydział Lekarski;

dr Magdalena Korżyńska-Piętas, prof. Uczelni – Wydział Nauk o Zdrowiu;

dr Aneta Kościołek, prof. Uczelni – Wydział Nauk o Zdrowiu;

dr Katarzyna Naylor, prof. Uczelni – Wydział Nauk Medycznych;

dr Rafał Pietraś, prof. Uczelni – Wydział Farmaceutyczny;

dr Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni – Wydział Lekarsko-Dentystyczny;

dr Paulina Mertowska – Wydział Biomedyczny;

dr Piotr Stachurski – Wydział Lekarsko-Dentystyczny;

dr Edyta Stefaniszyn – Wydział Farmaceutyczny;

dr Jan Warchoł – Wydział Nauk Medycznych;

dr Joanna Zubrzycka – Wydział Lekarsko - Dentystyczny;

mgr Wojciech Dzikowski – Wydział Lekarski;

dr Adam Majewski – Zastępca Sekretarza – Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego;

mgr inż. Ewa Gładysz - Zastępca Sekretarza – Dziekanat Wydziału Lekarsko - Dentystycznego;

mgr Sylwia Mazurkiewicz – Zastępca Sekretarza – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu ;

mgr Katarzyna Ożga – Zastępca Sekretarza – Dziekanat Lekarski;

mgr Katarzyna Skiba - Zastępca Sekretarza – Dziekanat Wydziału Biomedycznego;

lic. Łukasz Turczyński – Zastępca Sekretarza – Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych;

mgr Ilona Skrabalak - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów;

Karol Chromiak - Przedstawiciel Samorządu Studentów;

dr Agnieszka Grzegorczyk - Przedstawiciel OZ NSZZ „Solidarność”;

mgr Barbara Jeleń - Przedstawiciel NSZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

dr Agnieszka Okrasińska – Przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Solidność”.

 

Obsługę prawną Uczelnianej Komisji Wyborczej prowadzi mgr Beata Kowalska – Koordynator Zespołu Radców Prawnych.

Pliki do pobrania

us_nr_325_2023_powolanie_ukw.pdf

Uchwała Nr 325/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024