Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Terminarz Wyborczy

 1. Od dnia 08.01.2024 r. do dnia 12.01.2024 r. zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium Elektorów do Przewodniczącego UKW za pośrednictwem sekretarza UKW (dla osób niebędących nauczycielami) lub zastępcy sekretarza UKW dla właściwego wydziału (dla nauczycieli).
 2. Do dnia 12.01.2024 r. do godz. 15.00 składanie oświadczeń lustracyjnych za pośrednictwem sekretarza UKW przez kandydatów niebędących nauczycielami lub za pośrednictwem zastępcy sekretarza UKW dla właściwego wydziału przez kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 3. Do dnia 17.01.2024 r. przekazanie oświadczeń lustracyjnych kandydatów na członków Kolegium Elektorów (zastępcy sekretarza UKW dla właściwego wydziału do UKW).
 4. Do dnia 22.01.2024 r. ogłoszenie list kandydatów na Elektorów (przez Przewodniczącego UKW).
 5. Dnia 25.01.2024 r. w godz. 9.00-14.00 wybór Kolegium Elektorów (właściwy obwód UKW).
 6. Dnia 25.01.2024 r. – ogłoszenie wyników w poszczególnych obwodach.
 7. Do dnia 25.01.2024 r. zgłoszenie do Przewodniczącego UKW przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych do Kolegium Elektorów (wybory przeprowadzają Samorządy Studentów i Doktorantów).
 8. Do dnia 26.02.2024 r. ogłoszenie składu Kolegium Elektorów przez UKW i rozpoczęcie z tym dniem kadencji Kolegium Elektorów.
 9. Do dnia 28.02.2024 r. przyjmowanie zgłoszeń na Przewodniczącego Kolegium Elektorów (do Przewodniczącego UKW za pośrednictwem sekretarza UKW).
 10. 29.02.2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów (UKW).
 11. 05.03.2024 r. – wybór Przewodniczącego Kolegium Elektorów (UKW).
 12. Zgłoszenie kandydatów na stanowisko Rektora w terminie od dnia 06.03.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. do godz. 15.00 (do Przewodniczącego UKW za pośrednictwem sekretarza UKW) i złożenie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów do Przewodniczącego Kolegium Elektorów.
 13. 27.03.2024 r. – zaopiniowanie kandydatur na Rektora (Senat).
 14. Do dnia 03.04.2024 r. – wskazanie kandydatów na Rektora (Rada Uczelni).
 15. Do dnia 04.04.2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów na Rektora (UKW).
 16. Do dnia 08.04.2024 r. zgłaszanie wniosków przez kandydatów o organizację własnych spotkań wyborczych przez UKW.
 17. Od dnia 11.04.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. – własne spotkania wyborcze kandydatów na Rektora.
 18. 15.04.2024 r. – wspólne spotkanie przedwyborcze kandydatów z pracownikami (UKW) – godz. 12.00 – aula Collegium Maius
 19. 16.04.2024 r. – wspólne spotkanie przedwyborcze kandydatów ze studentami (UKW) – godz. 12.00 – aula Collegium Maius
 20. Wybory Rektora dnia 18.04.2024 r. godz. 9.00-14.00 (UKW).
 21. Dnia 19.04.2024 r. godz. 9.00-14.00 – ewentualna II tura wyborów na Rektora.
 22. W następnym dniu roboczym po zakończeniu procedury wyboru Rektora następuje stwierdzenie wyboru Rektora zawiadomienie właściwego ministra (Przewodniczący Kolegium Elektorów).
 23. Od dnia 22.04.2024 r. do dnia 26.04.2024 r. do godz. 15.00 zgłaszanie kandydatów na członków Senatu i składanie oświadczeń lustracyjnych za pośrednictwem sekretarza UKW przez kandydatów niebędących nauczycielami lub za pośrednictwem zastępcy sekretarza UKW dla właściwego wydziału przez kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 24. Do dnia 30.04.2024 r. zastępcy sekretarza UKW dla właściwych wydziałów przekazują do UKW oświadczenia lustracyjne kandydatów do Senatu.
 25. Do dnia 07.05.2024 r. ogłoszenie list kandydatów do Senatu – przez Przewodniczącego UKW.
 26. Dnia 14.05.2024 r. wybór członków Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (właściwy obwód UKW).
 27. Do dnia 14.05.2024 r. zgłoszenie do Przewodniczącego UKW przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych do Senatu (wybory przeprowadzają Samorządy Studentów i Doktorantów).
 28. Do dnia 17.05.2024 r. ogłoszenie składu Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przez UKW.

Pliki do pobrania

terminarz_wyborczy.pdf

TERMINARZ WYBORCZY NA KADENCJĘ 2024-2028

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024