Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. programów studiów

 

Przewodnicząca:

 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

tel. :+48 81448 6030

 

Wiceprzewodnicząca:

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska - Koordynator ds. sekcji anglojęzycznej

tel.:+48 81448 6460

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Agata Filip
 2. Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, prof. ucz.
 3. Dr hab. n. med. Piotr Pożarowski
 4. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab
 5. Dr n. med. Magdalena Horodeńska
 6. Dr n. med. Marek Majewski
 7. Pracownik administracyjny - mgr Agnieszka Pytel
 8. Pracownik administracyjny - Dr n. rolniczych Justyna Zuzańska
 9. Studentka - Justyna Łapińska
 10. Student - Karol Chromiak
 11. Student - Mikołaj Margas
 12. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego - lek. Janusz Wargocki Katedra i Klinika Gastroenterologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 13. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego - dr n. med. Monika Bojarska-Łoś Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - Pododdział Onkologiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzilny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 14. Interesariusz zewnętrzny dla kierunku lekarskiego - lek. Leszek Buk Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

 

Sekcja anglojęzyczna:

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło
 2. Dr. n. med. Agnieszka Stenzel-Bembenek
 3. Dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas, prof. ucz.
 4. Dr. n. med. Jacek Baj, prof. ucz
 5. Dr. n. med. Monika Lenart-Lipińska
 6. Dr hab. n. med. Agnieszka Magryś
 7. Dr. n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko
 8. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
 9. Dr n. hum. Katarzyna Karska
 10. Dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik
 11. Pracownik administracyjny - Dr n. rolniczych Justyna Zuzańska

 

 

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

 

                                      2022

 

                                                    2023

Miesiąc

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Czerwiec

    Dzień

 

13

 

18

 

15

 

6

oraz

13

 

17

 

7

 

21

 

18

 

23

 

13

 

Formularze do pobrania: 

 

 

Zespoły