Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

21.12.2013

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 10.01.2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Posiadania specjalizacji z medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensywnej terapii lub chorób wewnętrznych.
 • Ukończenia kursu z zakresu wykorzystania technik symulacji medycznej w dydaktyce medycznej.
 • Czynnej znajomość języka angielskiego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania doświadczenia zawodowego w Oddziale o profilu internistycznym lub kardiologicznym lub toksykologicznym (nie mniej niż 3 lata).

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji z medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensywnej terapii lub chorób wewnętrznych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu wykorzystania technik symulacji medycznej w dydaktyce medycznej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego w Oddziale o profilu internistycznym lub kardiologicznym lub toksykologicznym (nie mniej niż 3 lata).
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczenie znajomości języka obcego.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_1_symulacja-1.doc

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022