Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
prsn@umlub.pl
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5153
Nr pokoju
6

Informacje ogólne

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami mieści się przy Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej przy ul. dr K. Jaczewskiego 8 (pod Oddziałem Nefrologii, na poziomie -1).


Biuro prowadzi

Emilia Olszewska
emilia.olszewska@umlub.pl
tel. +48 81 448 51 53

 

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.


 

Niepełnosprawny student może liczyć na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

 1. W przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej.
 2. Informację, poradę i pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w kontaktach z władzami uczelni oraz wykładowcami.
 3. W zorganizowaniu egzaminów w formie alternatywnej, tj. dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 4. Udostępnianie sprzętu biurowego (komputer, drukarka).
 5. Korzystanie z pomieszczenia dydaktycznego z dostępem do Internetu oraz ze sprzętem audiowizualnym.
 6. Umożliwienie korzystania z zajęć dodatkowych, tj. basen, siłownia, zajęcia z języka angielskiego (zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w pętlę indukcyjną).
 7. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni.
 8. Pomoc w dostosowaniu zajęć dydaktycznych po absencji związanej ze stanem zdrowia studenta.
 9. Pomoc i pośredniczenie w znalezieniu pracy.
 10. Pomoc w uzyskaniu wcześniejszego terminu zbiegów fizjoterapeutycznych.
 11. Porady psychologiczne.
 12. Pomoc w uzyskaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura.

 

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i e-mailowego wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Biura, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań lub udogodnień.

 

 

Informacje o Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w polskim języku migowym (PJM): youtube.com

 

Nagranie zrealizowane w ramach projektu: „Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami

 

Filmy edukacyjne podnoszące wiedzę i świadomość osób z niepełnosprawnościami oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostępne na kanale YouTube powstałe w ramach realizacji projektu: „Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościamiyoutube.com

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024