Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną - logo
Ulica
ul. Radziwiłłowska 11 (Collegium Medicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-080
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Agata Filip
Stanowisko
Profesor
E-mail
agata.filip@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6102
Nr pokoju
136

Informacje ogólne

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną został utworzony w 2009 roku. Kierownikiem Zakładu był wówczas prof. dr hab. Jacek Wojcierowski. Obecnie (od 2011 roku) kierownikiem jednostki jest dr hab. n. med. Agata Filip.


W latach 2010-2012 odbywał się generalny remont budynku Collegium Medicum, w którym mieści się Zakład. Po remoncie Zakład został przeniesiony do pomieszczeń po prawej stronie korytarza na parterze budynku.

 

Tematyka badawcza Zakładu obejmuje badania molekularne i cytogenetyczne w guzach litych i nowotworach układu krwiotwórczego. Prace naukowe prowadzone są we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W obrębie Zakładu działa również pracownia usługowa wykonująca badania diagnostyczne w zakresie cytogenetyki konstytucyjnej i hematoonkologicznej. Planowane jest poszerzenie tej działalności o diagnostykę molekularną. Zakład realizuje teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne w zakresie genetyki klinicznej i molekularnej w języku polskim i angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy Zakładu organizują także zajęcia dydaktyczne w zakresie genetyki i fizjologii człowieka dla licealistów województwa lubelskiego. W Zakładzie kształcą się stażyści, którzy ukończyli studia biotechnologiczne, osoby prowadzące badania cytogenetyczne oraz osoby przygotowujące się do specjalizacji z genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.

 

W Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną zatrudnionych jest czterech nauczycieli akademickich i pięciu pracowników technicznych. Ponadto w jednostce swoje prace badawcze wykonują słuchacze stacjonarnego Studium Doktoranckiego oraz studenci Koła Genetyki Nowotworów.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022