Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego - logo
Ulica
ul. Chmielna 1 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-079
Telefon
+81 53 40 251

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
jerzy.mackiewicz@umlub.pl

Informacje ogólne

W 2011 roku podczas obrad Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Klinika Okulistyki została przekształcona w Ponadregionalny Ośrodek Leczenia Chorób Narządu Wzroku .W ramach tego Ośrodka powołano pięć samodzielnych jednostek, w tym Klinikę Chirurgii  Siatkówki i Ciała Szklistego, i określono zakres ich działalności . Wyodrębnienie Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego przyczyniło się do podniesienia  standardów leczenia pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem dobrej praktyki klinicznej w naszym Ośrodku.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024