Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
zarzadzaniewpielegniarstwie@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6820
Fax
+48 81 448 6821

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
beata.dobrowolska@umlub.pl

Dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. UML

Tytuł zawodowy

mgr pielęgniarstwa

mgr filozofii

Stopień naukowy

dr hab. nauk o zdrowiu

e-mail

beata.dobrowolska@umlub.pl

ORCID

ORCID:0000-0001-9178-9534

Profil naukowy

https://www.researchgate.net/profile/Beata-Dobrowolska

Doświadczenie zawodowe

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, stanowisko: profesor uczelni w grupie badawczej, p.o. kierownika Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej,

Faculty of Health Sciences, University of Novo mesto, Slovenia – visiting professor, od 2020 r.

College of Nursing in Celje, Slovenia – visiting professor, 2021 r.

 

Życiorys naukowy

Magister pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarski, AM w Lublinie, 1993-1997.

Magister filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, 1994-1998.

Studia podyplomowe, Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2001-2002.

Studia doktoranckie, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obrona pracy doktorskiej w 2006 r.

Specjalizacja z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 2006-2008.

Studia podyplomowe, Etyka i praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytet Paris-Est Marne-la-Vallée in Paris 2013-2015.

Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uchwała z dnia 23.01.2018

 

Obszary zainteresowań dydaktycznych

Etyka zawodu pielęgniarek i położnych, Wielokulturowość w opiece nad pacjentem, Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, Badania naukowe

Obszary zainteresowań naukowych

Główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących filozofii i etyki pielęgniarstwa (w każdym obszarze praktyki pielęgniarskiej), edukacji zawodowej pielęgniarek oraz promocji zdrowia.

Wybrane aktywności z ostatnich 5 lat:

- Opiekun merytoryczny projektów studenckich np.: Pielęgniarstwo przyszłości – promocja aktywności naukowej studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na arenie międzynarodowej, MNiSW, Projekt Najlepsi z Najlepszych 4.0, 2019-2020; Praktyka pielęgniarska oparta na wartościach – wsparcie międzynarodowej aktywności naukowej młodych liderów pielęgniarstwa, MNiSW, Projekt Najlepsi z Najlepszych 4.0, 2021-2022; Pielęgniarstwo oparte na wartościach – rozwój studenckiej międzynarodowej współpracy naukowej, MNiSW, Projekt Studenckie Koła Tworzą Innowacje, 2021-2022.

- Associate partner projektu: From Cure to Care (FCTC). Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + KA 220 w latach 2021-2023.

- Wykonawca projektu: 4D in the Digitalization of Learning in Practice Placement. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, KA2, Strategic partnership. Koordynator merytoryczny partnera polskiego, 2021-2024.

- Wykonawca projektu: Strenghtening of ethical competence of future nurses and midwives: an inter-professional action-learning project on experiential training method (ETHCOM). Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, KA2, Strategic partnership. Koordynator merytoryczny partnera polskiego, 2022-2025.

 

Najważniejsze publikacje

  1. Educational needs of european intensive care nurses with respect to multicultural care: a mix-method study. Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, Eva Barkestad, Julie Benbenishty, Bronagh Blackwood, Kristijan Breznik, Bojana Filej, Darja Jarosova, Boris M. Kaučič, Ivana Nytra, Barbara Smrke, Renata Zelenikova, Beata Dobrowolska. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022 vol. 19 nr 2, 724, s. 1-14. DOI: 10.3390/ijerph19020724.
  2. Doctoral programmes in the nursing discipline: a scoping review.  Beata Dobrowolska, Paweł Chruściel, Anna Pilewska-Kozak, Violetta Mianowana, Marta Monist, Alvisa Palese. BMC Nurs. [online] 2021 vol. 20, 228, s. 1-24. DOI: 10.1186/s12912-021-00753-6
  3. The role of doctoral-educated nurses in the clinical setting: findings from a scoping review. Beata Dobrowolska, Paweł Chruściel, Renata Markiewicz, Alvisa Palese. J. Clin. Nurs. [online] 2021 vol. 30 nr 19/20 s. 2808-2821, bibliogr. poz. 39. DOI: 10.1111/jocn.15810
  4. Research Protocol of the Polish Adaptation and Validation of HOPE Scale: Qualitative Measurement of Patients' Spiritual Needs. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Michał Machul, Beata Dobrowolska. J. Palliat. Med. 2022 s. 1-9. DOI: 10.1089/jpm.2021.0530.
  5. European intensive care nurses' cultural competency: an international cross-sectional survey. Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Dorota Ozga, Eva Barkestad, Julie Benbenishty, Kristijan Breznik, Bojana Filej, Darja Jarosova, Boris M. Kaučič, Ivana Nytra, Barbara Smrke, Renata Zelenikova, Bronagh Blackwood. Intensive Crit. Care Nurs. [online] 2020 vol. 60, 102892, s. 1-8. DOI: 10.1016/j.iccn.2020.102892
  6. Conscientious object in nursing: Regulations and practice in two European countries.  Beata Dobrowolska,  Ian Mcgonagle, Anna Pilewska-Kozak, Ros Kane. Nurs. Ethics 2020 vol. 27 nr 1 s. 168-183. DOI: 10.1177/096973301984513
  7. Age discrimination in healthcare institutions perceived by seniors and students. Beata Dobrowolska, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Anna Pilewska-Kozak, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Alina Deluga, Aneta Kościołek, Alvisa Palese. Nurs. Ethics 2019 vol. 26 nr 2 s. 443-459. DOI: 10.1177/0969733017718392
  8. The caring concept, its behaviours and obstacles: perceptions from a qualitative study of undergraduate nursing students. Beata Dobrowolska, Alvisa Palese. Nurs. Inq. 2016 vol 23 nr 4 s. 305-314. DOI: 10.1111/nin.12143
  9. Patterns of clinical mentorship in undergraduate nurse education: A comparative case analysis of eleven EU and non-EU countries.  Beata Dobrowolska, Ian Mcgonagle, Roslyn Kane, Christine S. Jackson, Barbara Kegl, Michael Bergin, Esther Cabrera, Dianne Cooney-Miner, Veronika di Cara, Zvonko Dimoski, Divna Kekusi, Majda Pajnkihar, Nada Prlić, Arun k. Sigurdardottir, John Wells, Alvisa Palese. Nurse Educ. Today 2016 vol. 36, s. 44-52. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.07.010
  10. Wprowadzenie do medycznej etyki troski.  Beata Dobrowolska. Bydgoszcz 2010, Oficyna Wydawnicza Branta, ss. 188.

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w konkursie StRuNa – w kategorii Opiekun Roku 2020.

Medal Jubileuszowy 50-lecia Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek - Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2020.

Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 2019.

Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 2016.

Brązowy Krzyż Zasługi, 2011.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024